Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Ochrona Zabytków
1996, Tom 49, Numer 1 (192)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kontrola eksportu dóbr kultury w prawie włoskim Paulina Buchwald Wojciech Kowalski s. 1-7
Projekt archeologicznego odrodzenia Babilonu Mirosław Olbryś s. 8-20
Związki krzemoorganiczne w konserwacji kamiennych obiektów zabytkowych Jadwiga W. Łukaszewicz s. 21-25
Zabezpieczenie powierzchni wapienia dębnickiego przed działaniem czynników niszczących Piotr Niemcewicz s. 26-34
Problemy konserwacji zabytków sztuki Dalekiego Wschodu na papierze i tkaninie - malarstwo na zwojach pionowych Mirosława Wojtczak s. 35-44
Przestępstwo miastobójstwa? : projekt Konwencji Międzynarodowej AIDA Jan P. Pruszyński s. 45-51
Ochrona zabytków w Danii Maciej Ambrosiewicz s. 52-56
Z dziejów budowy kościoła p.w. św. Stanisława w parafii śś. Stanisława i Wawrzyńca na Woli Andrzej Majdowski s. 57-65
Wczesnorenesansowe cassone z przedstawieniem lukrecji rzymskiej : próba identyfikacji pochodzenia i datowania na podstawie techniki wykonania Piotr Grochowski s. 66-70
Wawelska rocznica Piotr Stępień s. 71-73
Prace konserwatorskie w województwie białostockim w latach 1980-1985 : zabytki sztuki i rzemiosła artystycznego Lucyna Stalończyk s. 74-103
"Zabytki hydrotechniki w Polsce" : sympozjum - Gdańsk 17-18 XI 1995 Roman Klim s. 104-105
Katalog studiów badawczych Przedsiębiorstwa Państwowego Pracownie Konserwacji Zabytków 1954-1992. Badania laboratoryjne, metody badań i konserwacji", Jan Gromnicki, Warszawa 1994 : [recenzja] Mirosław Olbryś Jan Gromnicki (aut. dzieła rec.) s. 106-107