Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Ochrona Zabytków
2000, Tom 53, Numer 4 (211)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zamek Górków i Opalińskich w Sierakowie Jan Skuratowicz s. 341-346
Kolorystyka XIII-wiecznych, ceglanych fryzów arkadowych i zębatych w Małopolsce Paweł Dettlof s. 347-354
Światowe tendencje w podejściu do ochrony dziedzictwa kulturowego zagrożonego katastrofami Marek Barański s. 355-359
Charakter zniszczeń piaskowca użytego w zabytkowych kapliczkach w Tychach pod kątem ich rekonstrukcji Marek Rembiś Anna Smoleńska s. 360-365
Barok w Wielkopolsce : prace konserwatorskie w latach 1979-1999 Dorota Matyaszczyk s. 366-373
Zabytki architektury i budownictwa w Poznaniu w latach 1984-1999 Joanna Figuła-Czech s. 374-377
Zabytki sztuki, rzemiosła artystycznego i techniki w Poznaniu w latach 1990-1999 Iwona Błaszczyk s. 377-388
Zabytki architektury i budownictwa w województwie poznańskim w latach 1990-1999 Rafał Nadolny s. 388-394
Zabytki sztuki, rzemiosła artystycznego i techniki w województwie poznańskim w latach 1990-1999 Rafał Plebański s. 394-404
Zabytki sztuki, rzemiosła artystycznego i techniki w Kaliszu w latach 1992-1997 Beata Matusiak s. 404-406
Zabytki architektury i budownictwa w województwie konińskim w latach 1990-1998 Andrzej Nowak s. 406-412
Zabytki sztuki, rzemiosła artystycznego i techniki w województwie konińskim w latach 1990-1998 Andrzej Nowak s. 413-418
Zabytki architektury i budownictwa w województwie leszczyńskim w latach 1975-1999 Ewa Piesiewicz Dorota Wróbel s. 419-426
Zabytki sztuki, rzemiosła artystycznego i techniki w województwie leszczyńskim w latach 1984-1998 Barbara Nowosielska s. 426-431
Zabytki architektury i budownictwa w województwie pilskim w latach 1990-1998 Bernadeta Piecuch s. 432-435
    Zacytuj
  • Udostępnij
Zabytki sztuki, rzemiosła artystycznego i techniki w województwie pilskim w latach 1990-1998 Bernadeta Piecuch s. 435-438
Zabytki sztuki, rzemiosła artystycznego i techniki w województwie gorzowskim w latach 1979-1999 Bożena Grabowska s. 438-440
Profesor Alicja Karłowska-Kamzowa (1935-1999) : spolegliwy opiekun zabytków Marek Konopka s. 441-442
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów Konserwacji Zabytków "Studenci o konserwacji", Toruń 24-26 lutego 2000 r. Tomasz Korzeniowski s. 443-444
Monika Niedźwiedź, "Obrót dobrami kultury w Unii Europejskiej", "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego : prace z wynalazczości i ochrony własności intelektualnej" z. 73, Uniwersytet Jagielloński, Zakamycze 2000 : [recenzja] Piotr Dobosz Monika Niedźwiedź (aut. dzieła rec.) s. 445-448
    Zacytuj
  • Udostępnij
Wydawnictwa Ośrodka Dokumentacji Zabytków. s. 449
    Zacytuj
  • Udostępnij