Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Ochrona Zabytków
1970, Tom 23, Numer 1 (88)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dwie restauracje romańskiego portalu z opactwa św. Wincentego na Ołbinie we Wrocławiu i jego akutalna problematyka konserwatorska Zygmunt Świechowski s. 3-10
Konserwacja kamiennego portalu z Ołbina w kościele Marii Magdaleny we Wrocławiu Wiesław Domasłowski s. 11-27
Setna rocznica restauracji nagrobka Kazimierza Wielkiego w Katedrze Wawelskiej Ewa Śnieżyńska-Stolot s. 28-35
Nowe odkrycia i prace konserwatorskie w refektarzu klasztoru dominikanów w Krakowie Franciszek Studziński s. 36-46
Zagadnienie soli rozpuszczalnych w wodzie w procesie niszczenia i konserwacji zabytków kamiennych Janusz Lehmann s. 47-50
Jeszcze o bieszczadzkim skansenie cerkiewnym : głos w dyskusji Artur Bata s. 51-52
Muzeum Prehistorii i Wczesnego Średniowiecza Turyngii, Dział Konserwacji i Dział Chemii Archeologicznej Rolf Dieter-Bleck s. 52-57
Programy kształcenia konserwatorów dzieł sztuki w Polsce Maria Dayczak-Domanasiewicz s. 58-59
Problem konserwacji zespołu dział spiżowych z Muzeum Morskiego w Gdańsku Janusz Lehmann s. 60-61
Ogólnopolska konferencja poświęcona muzeom na wolnym powietrzu Ryszard Brykowski s. 61-64
Informacje UNESCO B. Lenard s. 64-65
Marian Słonecki (1886-1969) Władysław Ślesiński s. 66-67
Feliks Kanclerz (1908-1969) Stanisław Szymański s. 67-68
"Deutsche Kunst und Denkmalpflege", R. XXIV, 1966; R. XV, 1967; R. XXVI, 1968 : [recenzja] Marian Arszyński s. 69-73
"Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege", R. XXI, 1967; R. XXII, 1968 : [recenzja] Marian Arszyński s. 73-78
"Soobszczenija", T. 21, 1968 : [recenzja] Janusz Lehmann s. 78-79
"Zum Problem der Steinzerstörung und Konservierung. Steinfestigung mit Kalisilikat und Ethylsilikat", K. Schmidt-Thomsen, München-Berlin 1969 : [recenzja] Janusz Lehmann K. Schmidt-Thomsen (aut. dzieła rec.) s. 79-80