Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Ochrona Zabytków
1958, Tom 11, Numer 3-4 (42-43)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pięćdzesięciolecie założenia Towarzystwa Opieki nad zabytkami przeszłości. s. 153-154
O założeniu Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości Władysław Tatarkiewicz s. 154-157
Wspomnienia z czasów powstania i działalności Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości w Warszawie w latach od 1906 do 1915 Zdzisław Mączeński s. 157-166
Działalność Wydziału Konserwatorskiego T.O.N.Z.P. w latach międzywojennych Jan Zachwatowicz s. 166-168
Działalność Wydziału II Historii Sztuki i Kultury Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości Zofia Niesiołowska-Rothertowa s. 168-171
Wystawy Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości Stanisława Sawicka s. 171-176
Uwagi o portalu ołbińskim Wiesław Koziński s. 177-191
Jeleniogórska kamienica mieszczańska Henryk Jasieński s. 192-205
Odkrycia archeologiczne na placu Wita Stwosza w Krakowie Teresa Lenkiewicz s. 206-211
Tężnie ciechocińskie Ignacy Felicjan Tłoczek s. 212-219
Konserwacja malowidła "fajumskiego" Zbigniew Kowalski s. 220-226
Konserwacja ruin w Anglii Andrzej Gruszecki s. 227-242
Zasady i metody stosowane przy restauracji i zabezpieczaniu zabytków historii i architektury w Rumunii D. Moraru L. Spoiala s. 243-253
Województwo krakowskie (1954-1957) M. Kornecki s. 254-264
Stan zabytków powiatu wodzisławskiego M. Kornecki J. Samek s. 264-268
Odkryte polichromie w zabytkowych kamienicach Jarosławia J. Olszewska s. 268-270
Nowe odkrycie w kamienicy Żółkiewskich w Lublinie H. Gawarecki s. 270-272
Wystawa konserwatorska województwa warszawskiego T. Żurowski s. 273-274
Ruiny w Mokrsku J. Jedliński s. 273
Grawitacyjne zastrzyki cementowe A. Gruszecki s. 274-275
Przegląd piśmiennictwa polskiego z zakresu konserwatorstwa za okres od 1953-1956 r. J. Lepiarczyk s. 276-285
Zagadnienia ochrony zabytków architektury T. Żurowski Przemysław Trzeciak (aut. dzieła rec.) s. 276
Jan Witkiewicz-Koszczyc (1881-1958) J. Zachwatowicz s. 285-287
Errata. s. 288