Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Ochrona Zabytków
2002, Tom 55, Numer 3/4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji. s. 239-240
Zabytkowa kamienica w Polsce międzywojennej : badania, konserwacja, adaptacje Jakub Lewicki s. 241-260
Wpływ rozwoju technologii produkcji oraz higieny na architekturę przemysłową na przykładzie dawnej rzeźni we Wrocławiu Piotr Gerber Agnieszka Gryglewska s. 261-278
Projekty odbudowy i działania konserwatorskie w kościele parafialnym w Jaśle w latach 1945-2002 Piotr S. Szlezynger s. 279-285
Odkrycie dekoracji malarskich na stropach i ścianach sali krzyżackiego zamku w Morągu Paweł Jakubowski s. 286-293
"Św. Stanisław biskup wskrzeszający Piotrowina" : obraz z kościoła w Drużbinie : nietypowa budowa techniczna i technologiczna Joanna Czernichowska s. 294-308
Transfer malowideł ściennych o nierównej powierzchni : konserwacja malowidła z sufitu mitreum w Huarte Aleksandra Trochimowicz s. 309-315
Freski z XVI w. z Sali Radnych Ratusza Miejskiego w Świdnicy : kolejna konserwacja Katarzyna Wantuch-Jurkiewicz s. 317-325
Dekoracja malarska na sklepieniu kolegiaty pułtuskiej : odkrycie, konserwacja, rozwiązanie artystyczno-estetyczne Stanisław Stawicki s. 326-338
Klejenie i stabilizacja rozdarć obrazów malowanych na płótnach bez użycia zaprawy Dorota Bancerz s. 339-359
Rozwój technologii dezynsekcji dóbr kultury przy użyciu fumigacji Adam Krajewski s. 360-373
Potrzeby w zakresie przechowywania zbiorów na podłożu papierowym i ich konserwacji na przykładzie Biblioteki Polskiej w Paryżu Hanna Łonicka s. 374-377
Alienacja ochrony środowiska kulturowego : konieczność ochrony pozamiejskich nieruchomości zabytkowych Barbara Wycichowska s. 378-382
Zagadnienia ochrony dziedzictwa kulturowego krajobrazu Maciej Świątkowski s. 383-390
Antoine-Joseph Dezallier d'Argenville i jego dzieło Dorota Sikora s. 391-403
Akcja rewindykacyjna w latach 1945-1950 : spór o terminologię czy o istotę rzeczy Lidia M. Karecka s. 404-409
Zakaz wywozu dóbr kultury i jego praktyczne konsekwencje Kamil Zeidler s. 410-412
Amerykański projekt ochrony pomników Adam Bartosz s. 415-416
I Kongres Konserwacji Zabytków i Ochrony Dziedzictwa Bogusław Szymygin s. 418-419
Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków. s. 422-423
    Zacytuj
  • Udostępnij
Fenomen ogrodu Barbara Stępniewska-Janowska Małgorzata Szafrańska (aut. dzieła rec.) s. 424-426
Skazane na zagładę Bożena Wierzbicka Jerzy S. Majewski (aut. dzieła rec.) Tomasz Urzykowski (aut. dzieła rec.) s. 426-428
Prawdziwe sprawy Bożena Wierzbicka Jerzy Domżalski (aut. dzieła rec.) s. 428-429