Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Ochrona Zabytków
1993, Tom 46, Numer 2 (181)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przegląd prac konserwatorskich przy najcenniejszych zespołach sztuki gdańskiej Teresa Guć-Jednaszewska s. 109-124
Miasto Kazimierzowskie w Radomiu : problemy konserwatorskie Bogusław Blum s. 125-131
Dokumentacja wzornikowa zabudowań plebańskich w Królestwie Polskim Andrzej Majdowski s. 132-147
Przestępczość a ochrona dziedzictwa kulturowego krajów Europy Centralnej i Wschodniej Wojciech Kowalski s. 148-154
Jan Bagieński - architekt i konserwator Tatiana Klimeniuk s. 155-162
Cmentarze z I wojny światowej nie muszą ginąć Jerzy J. P. Drogomir s. 162-170
Rekonstrukcja rynku w Hildesheim Stanisław Grzelachowski s. 170-173
Badania nad zastosowaniem borowodorku sodu w konserwacji papieru Władysław Sobucki s. 173-178
Prace konserwatorskie w województwie chełmskim w latach 1975-1989 Witosław Szczasny s. 179-189
Zastosowanie multispektralnej komputerowej analizy obrazów dla potrzeb diagnostyki konserwatorskiej Sławomir Skibiński s. 190
Wytyczne konserwatorskie dotyczące zabytkowych nawierzchni ulic i placów - projekt TOnZ Józef Czernik Jerzy Dąbrowski Stanisław Gerega Jan Kubik Andrzej Moczulski s. 191-193
Unikatowa rzeźba Chrystusa z Chełmna Hanna Horwatt-Baniewicz s. 193-194
"Europejskie dziedzictwo rozproszone" - Gdańsk 1992 Teresa Guć-Jednaszewska s. 194-198
XVI Sympozjum Ochrony Drewna, Rogów, 22-24 września 1992 r. Jerzy Ważny s. 198-200
"Vilniaus sv. Onos baznycia. Vilniaus katedros rekonstrukcija 1782-1801 metais", Vladas Drema, Wilno 1991 : [recenzja] Andrzej Majdowski Vladas Drema (aut. dzieła rec.) s. 200-202
"Epoxy Resins in Stone Conservation", Charles Selwitz, Washington 1992 : [recenzja] Jerzy Ciabach Charles Selwitz (aut. dzieła rec.) s. 203-204