Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Ochrona Zabytków
1971, Tom 24, Numer 4 (95)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nota redakcyjna. s. 227
Pierwsze dziesięciolecie Maria Charytańska s. 229-233
Dział Zabytków Architektury i Urbanistyki ODZ Henryk Andrulewicz Przemysław Maliszewski Andrzej Łotysz s. 234-244
Dział Zabytków Ruchomych ODZ Bolesław Bielawski s. 245-258
Dział Muzealnictwa ODZ Beata Pawłowska-Wilde s. 259-261
Dział Archiwum ODZ Barbara Lenard s. 262-266
Wydawnictwa ODZ Michał Gradowski s. 267-271
Biblioteka ODZ Stanisław Hiż s. 272-273
Z problematyki zabytkowego budownictwa drewnianego Michał Gradowski s. 274-275
W sukurs zabykowym pojazdom konnym Zbigniew Prus-Niewiadomski s. 275-279
Z działalności Komisji Konserwatorskiej Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków Wojciech Jankowski s. 280-282
Problemy ochrony dóbr kultury w Ameryce Lech Krzyżanowski Hanka Górska (aut. dzieła rec.) s. 283-284