Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 28
Ochrona Zabytków
1987, Tom 40, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ochrona zabytków i muzealnictwo w Polsce : stan obecny i perspektywy rozwoju Andrzej Gruszecki s. 159-163
Ruina jako miejsce pamięci i pomnik Eugeniusz Gąsiorowski s. 163-175
Systemy ewidencji zabytków nieruchomych w świetle opracowania UNESCO-ICOMOS Bolesław Bielawski s. 175-188
Organizacja ochrony zabytków w niektórych krajach : analiza porównawcza i propozycje nowych rozwiązań w Polsce Wojciech Kowalski s. 188-194
Ochrona aktywna dziedzictwa przemysłowego Dolnego Śląska Stanisław Januszewski s. 194-200
Właściwości i zastosowanie polioctanu winylu Jerzy Ciabach s. 201-203
Prace konserwatorskie w Uzbekistanie Pułat Szachidowicz Zachidow s. 204-209
Konserwacja żelaznej, rokokowej balustrady z klatki schodowej pawilonu Neue Kammern w zespole pałacowym Sanssouci w Poczdamie Janusz Jerzy s. 210-212
1 - Uniwersalne miniaturowe nagrzewnice powietrzne - budowa, sposób działania i zastosowanie w konserwacji dzieł sztuki : 2 - Nowa wersja Kautera Aleksander Mitka s. 212-213
Międzynarodowa Pracownia Urbanistyczna w Janowcu, 15-20 września 1986 r. Mirosław Przyłęcki s. 214-215
Metody i technika ewidencji zabytków, Bańska Bystrzyca, 22-26 września 1986 r. Barbara Lenard s. 215-216
Rewaloryzacja historycznych zespołów miejskich, Kazimierz Dolny, 21-27 września 1986 r. Magdalena Gumkowska s. 215
Materiały stosowane w konserwacji, Moskwa, 13-19 października 1986 r. Jerzy Kehl s. 216-218
Konserwacja drewna i budownictwa drewnianego, Wiepersdorf, 24-29 listopada 1986 r. Magdalena Gumkowska s. 218
Seminarium "Architektura i archeologia" Marek Barański s. 218
Krajowa konferencja naukowo-techniczna pt. "Inżynieryjne problemy w odnowie zespołów zabytkowych" Ryszard Jurkiewicz s. 219
Sympozjum "50 lat polskich wykopalisk archeologicznych w Egipcie i basenie Morza Śródziemnego" Marek Barański s. 219
Konkurs na najlepszego użytkownika obiektu zabytkowego - 1985 r. Marian Paździor s. 220-221
Ogólnopolska Sesja Konserwatorska w Kopalni Soli w Wieliczce Andrzej Gaczoł s. 222-223
Problemy współczesnego budownictwa na wsi Kazimierz Uszyński s. 223-224
Konferencja naukowo-techniczna pt. "Organizacja i metody ochrony zabytków techniki w transporcie" Krystyna Rosińska s. 224
Narada konserwatorska na temat zabytków techniki na Dolnym Śląsku Krystyna Rosińska s. 224-225
[Jako historyk sztuki...] Jerzy Majewski s. 226-227
[W artykule Stefana Sękowskiego...] Z. Bielecki s. 227
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Conservation of traditional Houses", Baghdad 1984 : [recenzja] Lech Krzyżanowski s. 228-229
"Humidity in Monuments", Giovanni Massari, Rome 1977 : [recenzja] Ryszard Jurkiewicz Giovanni Massari (aut. dzieła rec.) s. 228
"Monumentum", t. 20 - 22 (1982) ; t. 26 (1983) : [recenzja] Małgorzata Rozbicka s. 229-232
"Památky a Příroda", r. 10 (1985) : [recenzja] Magdalena Gumkowska s. 232-236