Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Ochrona Zabytków
1986, Tom 39, Numer 4 (155)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Świątynia królowej Hatszepsut w Deir el Bahari : odkrycie, badania oraz rekonstrukcja półki skalnej nad górnym tarasem Zygmunt Wysocki s. 239-254
Badania technologii budowlanej świątyń wieżowych Czamów Sławomir Skibiński s. 254-266
Zmiany w ustawie - potrzeby i możliwości Marek Konopka s. 266-271
Problemy konserwatorskie przy renowacji wystroju dawnego pałacu biskupów krakowskich w Kielcach Ilia Iliew Lucjana Młyńska s. 272-282
Cmentarze zabytkowe jako przedmiot polityki konserwatorskiej Tadeusz Rudkowski s. 283-288
Proces starzenia się polimerów w aspekcie stosowania ich w konserwacji zabytków Witold Pradellok Krzysztof Wieczorek s. 288-294
Technologia konserwacji romańskiego fryzu w Trzebiczy Monika Králová Jiři Šrámek s. 295-301
Konserwatorski warsztat odnowy Lublina Andrzej Hunicz s. 301-303
Dendrochronologia w ochronie zabytków Tomasz Ważny s. 303-305
W sprawie wpisywania dóbr kultury do rejestru zabytków Hanna Krzyżanowska s. 306-307
VII Międzynarodowa Narada Grupy Roboczej Krajów Socjalistycznych ds. Konserwacji Zabytków Historii, Kultury i Muzealiów Lech Krzyżanowski s. 308-309
VI Międzynarodowa Narada Grupy Roboczej Krajów Socjalistycznych ds. Konserwacji Zabytków Historii, Kultury i Muzealiów Lech Krzyżanowski s. 308
Problematyka konserwatorska fortyfikacji nowożytnych - ogólnopolska sesja naukowa w Zamościu Lucyna Wyszyńska s. 309-310
Nada Komisji ds. Konserwacji Zabytków Archeologicznych Grupy Roboczej Krajów Socjalistycznych ds. Konserwacji Zabytków Historii, Kultury i Muzealiów Magdalena Gumkowska s. 310-311
VII Międzynarodowy Plener Kowalstwa Tradycyjnego, Pszczyna '86, 25.05-6.06.86 Magdalena Gumkowska s. 311
Fotogrametria w ochronie i konserwacji zabytków s. 311-312
Ogólnopolski Sejmik Społecznych Działaczy Ochrony Zabytków Marian Paździor s. 312-313
Społeczne Komitety Odnowy Zabytków Marian Paździor s. 312
Sprostowanie. s. 313
Instytut Konserwacji Getty'ego Marek Barański s. 314
[Podjęty przez Pana Piotra Dobosza...] Wanda Puget s. 314
"Augsburg und sein Rathaus 1985 : Die Sanierung des Rathauses und des Perlachturmes : Die Rekonstruktion des Goldenen Saales und eines : Fürstenzimmers : ene Dokumentation", Augsburg 1985 : [recenzja] Lech Krzyżanowski s. 315-316
    Zacytuj
  • Udostępnij