Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Ochrona Zabytków
2008, Tom 56, Numer 4 (243)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Szanowni Państwo Marcin Gawlicki s. 3
Dear Readers! Marcin Gawlicki s. 4
"Dziedzictwo postindustrialne i jego kulturotwórcza rola : projekt badawczo-edukacyjny dla kadr kultury" : konferencja, Warszawa, 4-5 czerwca 2009 r. Adam Płoski s. 5-6
„Krajobrazy Europy – gospodarka planowa czy generowanie chaosu?” : konferencja naukowa, Wrocław, 17-19 września 2009 r. Dagmara Chylińska s. 6-8
Drugie Europejskie Forum Dziedzictwa “Kreatywność i innowacje: brama do dziedzictwa” oraz doroczne spotkanie koordynatorów EDD, Lublana, 23 września 2009 r. Aleksandra Chabiera s. 8-10
“Beton – wyzwania konserwacji”, Międzynarodowe seminarium, Wrocław, 23-24 października 2009 r. Jakub Lewicki s. 10-11
    Zacytuj
  • Udostępnij
“Zamki, grody, ruiny – waloryzacja i ochrona” : międzynarodowa konferencja, Ciechanowiec, 22-24 października 2009 r. Agnieszka Olczyk s. 12-13
Zgromadzenie Ogólne Państw Stron Konwencji Światowego Dziedzictwa UNESCO : Paryż, 23-28 października 2009 r. Katarzyna Piotrowska-Nosek s. 14
Odbudowa Rynku Starego Miasta w Olsztynie po II wojnie światowej Zbigniew Czernik s. 15-32
Autentyczność i integralność zabytków Bogumiła J. Rouba s. 37-57
Dziedzictwo techniki jako cząstka kultury : część I : w nurcie rozwoju zrównoważonego Waldemar J. Affelt s. 60-84
Problematyka konserwatorska zespołów mieszkaniowych projektu Brunona Tauta w Katowicach Agnieszka Olczyk s. 85-98
“Wykład prawa dla archeologów”, Kamil Zeidler, Maciej Trzciński, 2009 : [recenzja] Katarzyna Zalasińska s. 99-100