Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 26
Ochrona Zabytków
1976, Tom 29, Numer 2 (113)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Strukturalne wzmacnianie wapienia pińczowskiego Wiesław Dobrowolski Dorota Sobkowiak s. 75-83
Uwagi w sprawie inwentaryzacji zabytków architektury najnowszej Zbigniew Beiersdorf s. 84-88
Ochrona parku krajobrazowego w Kalwarii Zebrzydowskiej Anna Mitkowska s. 89-95
Odkrycie i konserwacja nieznanego sgraffita w Legnicy Tadeusz Rudkowski s. 96-103
Konserwacja "Widoków Warszawy" Bernarda Belotta Gabriela Lipkowa s. 103-107
Ochrona zabytków jubilerstwa i złotnictwa Stanisław Witucki s. 107-109
Badania nad uelastycznieniem żywicy Epidian 5 Bożena Soldenhoff s. 110-113
Zabytkowe cmentarze i elementy zabytkowe na cmentarzach niezabytkowych Ryszard Brykowski s. 113-116
Problemy użytkowania zabytków architektury Hanna Strukowa s. 116-121
Konkurs na opracowania z dziedziny ochrony zabytków i muzealnictwa Marian Paździor s. 121-127
Prace konserwatorskie w Warszawie (1963-1972) Barbara Januszkiewicz s. 128-136
Prace Ośrodka Dokumentacji Zabytków nad architekturą współczesną Andrzej K. Olszewski Wojciech Włodarczyk s. 136-137
II Międzynarodowy Kongres w Bochum na temat ochrony zabytków techniki Wojciech Kalinowski s. 137-138
"Zasady konserwacji budynków i miejsc historycznych" - Międzynarodowe Sympozjum w Sztokholmie Lech Krzyżanowski s. 138-139
"Spotkanie z Polską" w Hanowerze Wojciech Kalinowski s. 138
"Gotyckie malarstwo ścienne w Europie środkowowschodniej" - konferencja w Poznaniu i we Wrocławiu Alicja Karłowska-Kamzowa s. 139-140
"Zabytki i środowisko naturalne Pragi" - międzynarodowe sympozjum w Pradze Lech Krzyżanowski s. 140-141
"Architektura XIX i XX wieku" - sesja naukowa w Krakowie Tadeusz Chrzanowski s. 141-143
Ochrona zabytków Białostocczyzny w XXX-leciu PRL Wojciech Jankowski s. 143
Zebranie Polskiej Grupy I.I.C. s. 144
Seminarium w Nowym Jorku na temat architektury i ochrony zabytków w środkowej i wschodniej Europie Wojciech Kalinowski s. 144
Ogólnopolska Konferencja Archeologiczno-Konserwatorska we Wrocławiu Marek Konopka s. 144-145
Prof. Alfons Długosz (1902-1975) Stanisław Orysiak s. 145
Conservation in Archaeology and the Applied Arts : konserwacja w archeologii i sztuce stosowanej Hanna Jędrzejewska s. 146-149
"Katalog rysunków architektonicznych ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie. 1. Rysunki Napoleona Ordy", Zofia Kucielska, Zofia Tobiaszowa, Warszawa 1975 : [recenzja] Jerzy Kowalczyk Zofia Kucielska (aut. dzieła rec.) Zofia Tobiaszowa (aut. dzieła rec.) s. 149-150
    Zacytuj
  • Udostępnij
W odpowiedzi J. Pokorze Tadeusz Chrzanowski s. 150-151