Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Ochrona Zabytków
2005, Tom 4, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Jacek Rulewicz s. 3-4
Wybrane problemy konserwacji i ekspozycji antycznych zabytków Rzymu Piotr M. Stępień s. 5-26
Konserwacja ruin historycznych : uwagi o metodzie Jan Tajchman s. 27-46
Problematyka technologiczna i konserwatorska dzieł malarskich Xawerego Dunikowskiego Joanna Arszyńska Ewa Doleżyńska-Sewerniak Bogumiła Jadwiga Rouba Renata Szelwach s. 47-60
Wartości kulturowo-cywilizacyjne w rozwoju tożsamości Gdańska Andrzej Chodubski s. 61-76
Średniowieczne domy na garnkach w świetle badań archeologicznych w Nidzicy Hanna Dorota Mackiewicz s. 77-84
Cmentarz Centralny w Szczecinie : zarys problematyki konserwatorskiej Maciej Słomiński s. 85-104
Videoendoskopia jako metoda oceny stanu drewnianych konstrukcji w zabytkach Adam Krajewski Piotr Witomski s. 105-108
Piątki Konserwatorskie na Zamku Królewskim w Warszawie : ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego miast mazowieckich w świetle programów rewitalizacji Margerita Szulińska s. 109-113
"Polska w starej fotografii", red. Joanna Kułakowska-Lis, Olszanica : BOSZ, 2005 : [recenzja] Anna Kalina Joanna Kułakowska-Lis (aut. dzieła rec.) s. 114-116
Stanisław Pasiciel "Zespół klasztorny franciszkanów i klarysek w Gnieźnie", Gniezno 2005 : [recenzja] Iga Malawska Stanisław Pasiciel (aut. dzieła rec.) s. 117-119