Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Ochrona Zabytków
1979, Tom 32, Numer 4 (127)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Odbudowa, konserwacja i ochrona zabytków architektury na Dolnym Śląsku w latach 1945-1978 Mirosław Przyłęcki s. 267-281
Odbudowa zabytków Pomorza Zachodniego po drugiej wojnie światowej Stefan Kwilecki s. 281-287
Zagadnienia metodologiczne w dziedzinie rekonstrukcji zabytków Hanna Jędrzejewska s. 287-295
Problemy wartości rekonstrukcji zabytków ruchomych Stanisław Stawicki s. 295-299
W sprawie ochrony starych samochodów Mieczysław Kurzątkowski s. 300-307
    Zacytuj
  • Udostępnij
Zabytki architektury w Czarnogórze po trzęsieniu ziemi Lech Krzyżanowski s. 307-311
Zniszczenia w kościołach Pułtuska spowodowane przez powódź Adam Piesio s. 312
Badania nad zabytkami województwa zielonogórskiego w latach 1945-1975 - sympozjum w Żaganiu Stanisław Kowalski s. 313-314
Ochrona dóbr kultury - seminarium dla dziennikarzy z krajów socjalistycznych Bruno Kulczycki s. 313
Pięćdziesięciolecie Państwowej Służby Dokumentacji Zabytków - sympozjum w Warszawie Krzysztof Nowiński s. 314-315
Polsko-włoskie kontakty konserwatorskie Elżbieta Wanat s. 315
"Pamiątkom ojczystym ocalonym z burzy dziejowej, Muzeum Emeryka Hutten Czapskiego (Stańków-Kraków)", Maria Kocójowa, Kraków 1978 : [recenzja] Jan K. Ostrowski Maria Kocójowa (aut. dzieła rec.) s. 316-317
"Monumentum", T. XV-XVI, 1977 : [recenzja] Małgorzata Merkel s. 317-320