Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Ochrona Zabytków
1991, Tom 44, Numer 2 (173)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redaktora = From the Editor. s. 59
Polska zmiana Ustawy o ochronie dóbr kultury i o muzeach, 1990 Marian Paździor s. 60-68
Ochrona i konserwacja zabytków budownictwa a zagrożenie ekologiczne Janusz Wiśniewski s. 68-72
Profilaktyka w ochronie kamiennych obiektów zabytkowych Maria Rudy s. 73-79
Stan i perspektywy konserwacji drewna zabytkowego Jerzy Ważny s. 79-83
Konserwator a planowanie przestrzenne Lucyna Czyżniewska s. 84-86
Konserwacja detalu architektonicznego w warunkach szczególnego zagrożenia ekologicznego Piotr Stępień s. 87-90
Konserwacja reliktów rotundy św.św. Feliksa i Adaukta na Wawelu Piotr Stępień s. 91-101
Wizje fortyfikacji Modlina i Warszawy w dwudziestoleciu międzywojennym Beata Grzeszczuk Andrzej Stępień s. 101-104
Wykorzystanie promieniowania gamma do ochrony zabytków Adam Krajewski s. 104-111
Wspomnienie o Zbigniewie Rewskim (1905-1989) Barbara Lenard s. 112-114
Prace konserwatorskie w dawnym powiecie puławskim (woj. lubelskie) w latach 1975-1989 Bożena Żurawska s. 115-138
"Dwór polski - tradycja a problemy konserwatorskie" - sesja naukowa Andrzej Novák-Zempliński s. 139-140