Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Ochrona Zabytków
1964, Tom 17, Numer 4 (67)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dawna linia obronna jury krakowsko-częstochowskiej : problemy konserwacji i adaptacji dla turystyki Janusz Bogdanowski s. 3-36
Problem wzmacniania spękanych murów i sklepień w obiektach zabytkowych Stanisław Zawada s. 37-39
Odkrycie pozostałości zamku biskupów kamieńskich w Karlinie Przemysław Gartkiewicz Jarosław Widawski s. 39-42
W sprawie artykułu Małgorzaty Schuster-Gawłowskiej "Przeniesienie malowidła ściennego z kamienicy przy ul. Kanoniczej 23 w Krakowie na ruchome podobrazie" Bohdan Marconi s. 42-43
W związku z uwagami prof. Bohdana Marconiego Małgorzata Schuster-Gawłowska s. 44-46
Zebranie Comité Permanent "Sites Historiques Urbains" w Wenecji None None s. 47
Drugi Międzynarodowy Kongres Konserwatorski w Wenecji Mieczysław Ptaśnik s. 48-49
Międzynarodowa Karta Ochrony i Konserwacji Zabytków. s. 49-51
Prace konserwatorskie - województwo warszawske 1959-1963 Olgierd Puciata s. 51-61
Stanisław Żaryn 1913-1964 Zdzisław Bieniecki s. 62-64
Bibliografia prac dra inż. arch. Stanisława Żaryna Zdzisław Bieniecki s. 64-65
Przegląd zagranicznych czasopism konserwatorskich M. Arszyński J. Bułakowska J. Lehmann A. Mazurkiewicz Z. Medwecka M. Zdzitowiecka s. 66-84