Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Ochrona Zabytków
1967, Tom 20, Numer 1 (76)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Opracowanie trwałej ruiny Pałacu Ujazdowskiego w Warszawie Andrzej Gruszecki s. 3-18
Studium odbudowy świątyni w Tafa Antoni Ostrasz s. 19-32
Konserwacja korony murów Wiesław Domasłowski Wacława Szmidel-Domasłowska s. 33-43
Relikty wczesnośredniowieczne odkryte przy ulicy Batalionów Chłopskich w Wiślicy Barbara Penkala Maria Weber-Kozińska s. 44-52
Ochrona powietrza ochroną zabytków Marian Paździor s. 52-61
Ogólnopolska konferencja: "Konserwacja kamienia w architekturze i rzeźbie" Lech Krzyżanowski s. 62-65
Ogólnopolska Konferencja Urbanistyczna "Ochrona miejskich zespołów zabytkowych" Henryk Andrulewicz s. 65-68
Decyzja konserwacji portalu ołbińskiego we Wrocławiu Lech Krzyżanowski s. 68
Wystawa prac konserwatorskich oraz kopii Sekcji Konserwacji okręgu warszawskiego ZPAP Michał Gradowski s. 69-70
Przegląd zagranicznych czasopism konserwatorskich Zdzisław Bieniecki s. 71-72