Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Ochrona Zabytków
1954, Tom 7, Numer 2 (25)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Znaczenie studiów historycznych dla planów zagospodarowania przestrzennego miast Adam Krzyszkowski s. 69-76
Piotrków Trybunalski Wojciech Kalinowski Henryk Rutkowski s. 77-93
Zabytkowe śródmieście Gliwic w układzie przestrzennym Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego Tadeusz Baum Stanisław Herbst Czesław Thullie Stanisław Trawkowski s. 94-112
Rakoniewice - miasto rzemieślników Stefan Zieleśkiewicz s. 113-125
Województwo stalinogrodzkie J. Klus s. 126-128
Konserwacja szybów górniczych w Krzemionkach Opatowskich T. Żurowski s. 128-129
Podcienia rynku kieleckiego N. Miks s. 130-133
Narada konserwatorska. s. 133-135
II Zjazd Naukowy Konserwatorów Zabytków Archeologicznych T. Żurowski s. 135-136
Prace przy studiach historyczno-urbanistycznych do planów zagospodarowania przestrzennego Z. Świechowski s. 136-139
Na marginesie artykułu "Ogrody Kazimierza Poniatowskiego w Warszawie" St. Małachowski s. 139-140