Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 31
Ochrona Zabytków
1981, Tom 34, Numer 3-4 (134-135)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problemy ochrony i wykorzystania wartości kulturowych w procesach modernizacji miejskich zasobów mieszkaniowych Mirosław Przyłęcki s. 123-134
Wartości przestrzenne zabudowy śródmiejskiej w Łodzi na przykładzie dwóch kwartałów przy ulicy Piotrkowskiej Wacław Bald Henryk Jaworowski Irena Popławska s. 134-142
Stare Miasto w Lublinie - plan rewaloryzacji Jadwiga Jamiołkowska s. 142-154
Rewaloryzacja Starego Miasta w Lublinie z perspektywy dziesięciu lat Jerzy Jarzębowski s. 155-161
Mieczysław Ludwik Potocki - konserwator zabytków Galicji i historyk Zamościa Bogumiła Sawa-Sroczyńska s. 161-166
Rola społecznych opiekunów zabytków w ochronie dóbr kultury narodowej Franciszek Midura s. 166-172
Właściwości wapienia pińczowskiego wzmocnionego metodą "stabilnej krzemionki" Ryszard Mirowski s. 172-180
Strop renesansowy w dawnej kamienicy mieszczańskiej przy ulicy Łaziennej 4 w Toruniu Andrzej Warszycki s. 181-184
Porównanie metod konserwacji na przykładzie dwóch obiektów w stanie destruktu Ewa Ważyńska Witomiła Wołk-Jezierska s. 184-188
Zastosowanie metody chromatografii cienkowarstwowej do oznaczania pigmentów nieorganicznych Ewa Wróbel s. 188-196
Otrzymywanie polimerów drogą polimeryzacji radiacyjnej oraz badanie ich właściwości jako materiałów błonotwórczych i konsolidujących Piotr Dymitrow Mitanow s. 197-200
Zastosowanie elektroforezy do analizy spoiw Zbigniew Burski Ewa Grudzińska s. 201-202
Konserwacja mokrego drewna metodą "freeze-drying" w Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku Maria Dyrkowa Irena Jagielska s. 203-205
Nowy wariant techniki dublowania na stole próżniowym Marcin Kozarzewski Maria Roznerska Ryszard Żankowski s. 205-209
Zastosowanie "Beva-371" do dublowania obrazów Andrzej Różański s. 210-211
Wpływ zanieczyszczeń przemysłowych w okolicy Szczecina na środowisko Saturnin Borowiec Barbara Marska s. 212-213
Profesor Kazimierz Michałowski (1901-1981) Tadeusz Polak s. 214
Profesor Franciszek Krzysik (1902-1980) Michał Czajnik Jerzy Ważny s. 215
Dr inż. Michał Czajnik (1921-1981) Jerzy Ważny s. 216
Działalność Pracowni Konserwacji Grafiki i Książki Zabytkowej PP PKZ w latach 1945-1980 Witomiła Wolk-Jezierska s. 217-219
Działalność PP PKZ w zakresie konserwacji zabytkowych organów Kazimierz Czepiel s. 219-221
Organizacja prac i profil działalności Pracowni Konserwacji Murów PP PKZ - Oddział w Szczecinie Wojciech Teszner s. 221-223
Zakład Badawczo-Rozwojowy PKZ Andrzej Misiorowski s. 223-225
Udział polskich archeologów-konserwatorów i muzealników w IV Kongresie Archeologii Słowiańskiej w Sofii Jan Gromnicki s. 225
Ochrona architektury i założeń przestrzennych XIX w. w Polsce - konferencja naukowa w Poznaniu Tadeusz Rudkowski s. 225-229
Europejskie kolokwium w sprawie inwentarzy zabytków sztuki Wojciech Kalinowski s. 229
Ochrona dóbr kultury we Włoszech, Umbria i Wenecja - wystawa w Warszawie Lech Krzyżanowski s. 230
Polska nauka i praktyka konserwatorska - spotkanie w Wiedniu Dymitr Sozyko s. 230-231
Zespół Roboczy Ministerstwa Kultury i Sztuki do opracowania Modelu Ochrony Zabytków Urbanistyki, Architektury i Budownictwa w Polsce Lech Krzyżanowski s. 231
"Moderne Kunst - Handbuch der Konservierung", Heinz Althöfer, Düsseldorg 1980 : [recenzja] Władysław Ślesiński Heinz Althöfer (aut. dzieła rec.) s. 232-233
"Les Monuments Historiques de la France", 1-6 (1978) : [recenzja] Joanna Rutkowska s. 233-238