Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Ochrona Zabytków
1967, Tom 20, Numer 4 (79)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zabytki ośrodkami turystyki Mieczysław Ptaśnik s. 3-5
Rola i formy mecenatu przemysłu w dziedzinie ochrony zabytków i przystosowaniu ich do potrzeb turystyki Stanisław Lorentz s. 6-10
Zabytki budownictwa ludowego w Polsce i ich rola we współczesnym krajoznawstwie i turystyce Maria Znamierowska-Prüfferowa s. 11-18
Przygotowanie zabytkowych ośrodków miejskich dla potrzeb turystycznych na przykładzie miasta Torunia Bohdan Rymaszewski s. 19-30
Zagadnienie adaptacji obiektów zabytkowych w województwie bydgoskim dla potrzeb turystyki Zdzisław Ciara s. 31-36
Turystyczne wykorzystanie zabytkowych zajazdów Feliks Kanclerz s. 37-39
Ochrona zabytków kultury ludowej a skanseny : Muzeum Wsi w Bukareszcie Ryszard Brykowski s. 39-46
Centralna Kartoteka Złotnictwa w Ośrodku Dokumentacji Zabytków Michał Gradowski s. 47-48
Prace konserwatorskie - województwo lubelskie (1958-1966) Mieczysław Kurzątkowski s. 48-66
    Zacytuj
  • Udostępnij
Przegląd zagranicznych czasopism konserwatorskich Marian Arszyński s. 67-70
"Altériation des calcaires et des grés utilisés dans la construction", Jaime Iñiguez Herrero, Paris 1967 : [recenzja] Barbara Penkala Jaime Iñiguez Herrero (aut. dzieła rec.) s. 70-72