Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Ochrona Zabytków
1966, Tom 19, Numer 1 (72)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czy problem narodowy? Józef E. Dutkiewicz s. 3-6
Projektowana sieć parków etnograficznych województwa krakowskiego Hanna Pieńkowska s. 7-19
Uwagi o konstrukcji, etapach budowy i konserwacji gotyckiego, drewnianego kościoła w Haczowie Ryszard Brykowski s. 20-31
Z problematyki konserwacji budowli szkieletowych : XVIII-wieczny dom w Złotowie Przemysław Gartkiewicz Jarosław Widawski s. 32-54
Problemy ochrony zabytkowych mechanizmów wyciągowych Aleksander Saładziak s. 55-71
Renesansowa płyta nagrobna córki mieszczanina z Raciborza w Kučerovie na Morawach Václav Burian s. 72-77
Kocioł próżniowy do dezynsekcji w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie Konstanty Tiunin s. 77-79
Utworzenie Narodowej Komisji Zabytków na Kubie Zdzisław Bieniecki s. 80
Drewniana cerkiew łemkowska z Nieznajowej Ryszard Brykowski s. 81-85
Spalony kościół w Pisarzowicach oraz niektóre problemy ochrony drewnianego budownictwa sakralnego Ryszard Brykowski s. 85-89
Karol Siciński 1884-1965 Michał Szymański s. 89-90
Kolokwium poświęcone estetycznym problemom konserwacji malowideł ściennych. s. 89
Przegląd zagranicznych czasopism konserwatorskich Marian Arszyński Janusz Lehmann s. 91-94
"Przegląd zabytków miasta Poznania (urbanistyka, architektura, budownictwo)", Izabela Jasiecka, Henryk Kondziela, Poznań 1965 : [recenzja] Teresa Jakimowicz Izabela Jasiecka (aut. dzieła rec.) Henryk Kondziela (aut. dzieła rec.) s. 94-95