Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Ochrona Zabytków
1979, Tom 32, Numer 1 (124)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problemy restytucji Zamku Królewskiego w Warszawie Jan Zachwatowicz s. 3-18
Wykonawstwo budowlano-konserwatorskie jako odrębna dziedzina sztuki budowlanej Tadeusz Polak s. 19-22
Na marginesie prac konserwatorskich w pałacu w Kruszynie Elżbieta Jeżewska s. 23-32
Plany perspektywiczne wojewódzkich konserwatorów zabytków : wyniki ankiety Lech Krzyżanowski s. 32-34
Spalony kościół drewniany na Woli Justowskiej w Krakowie : problemy konserwatorskie Marian Kornecki s. 35-42
W sprawie drewnianego kościoła na Woli Justowskiej w Krakowie Tadeusz Chrzanowski s. 42-45
Uwagi na temat kart ewidencyjnych zabytków budownictwa ludowego Bogumiła Szurowa s. 46-51
Prace konserwatorskie na terenie województwa koszalińskiego w latach 1973-1977 Danuta Ptaszyńska s. 52-62
Prace konserwatorskie na terenie województwa skierniewickiego w latach 1975-1977 Marian Rożej s. 62-68
Konferencja Międzynarodowego Komitetu ICOM ds. Dokumentacji w Pradze Beata Wilde s. 69-70
Kraków i Wieliczka na pierwszej liście światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego Marian Paździor s. 69
Rocznica urodzin L. Stuokosa-Guceviciausa - Akademia w Wilnie Stanisław Brzostowski s. 69
Współpraca konserwatorów zabytków krajów socjalistycznych Feliks Ptaszyński s. 70-71
Odbudowa Zamku Królewskiego w Warszawie w latach 1971-1978 - wystawa w Warszawie Krzysztof Nowiński s. 71-72
Żyrardów, miasto fabryczne - pokaz w Warszawie Janusz Kubiak s. 73
"Fälschung und Forschung", Essen-Berlin 1976 : [recenzja] Tadeusz Wilda s. 74-75
"Restaurieren von Keramik und Glas. Entwicklung, Erhaltung, Nachbildung", Rolf Wihr, Monachium 1977 : [recenzja] Janusz Lehmann Rolf Wihr (aut. dzieła rec.) s. 75-76
"Restaurierung von Gemaelden und Drucken. Ein Handbuch für Restauratoren, Haendler, Sammler und Liebhaber", Francis Kelly, Monachium 1975 : [recenzja] Janusz Lehmann Francis Kelly (aut. dzieła rec.) s. 77-78
"Architektura", nr 7-8, 1978 : [recenzja] Janusz Kubiak s. 78
"Les monuments historiques de la France", R. 1976 : [recenzja] Wanda Ożarowska s. 78-82
"Studies in Conservation", T. 21, 1976; T. 22, 1977 : [recenzja] Piotr Rudniewski s. 82-85
Chudożestwiennoje Nasledije", T. 2, 3, 1977 : [recenzja] Janusz Lehmann s. 85-87