Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Ochrona Zabytków
2002, Tom 55, Numer 2 (217)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pojęcie dziedzictwa kulturowego i jego znaczenie dla działań polskiej administracji publicznej wobec integracji europekskiej Piotr Dobosz s. 121-141
Konwencja o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego Zbigniew Kobyliński s. 142-151
Z prac Instytutu Sztuki PAN nad dokumentacją drewnianej architektury sakralnej w Polsce 1962-2002 Ryszard Brykowski Grażyna Ruszczyk s. 152-169
Pałac Krasińskich w Warszawie - stan zachowania i problemy ratowania dekoracji rzeźbiarskiej Wiesław Procyk s. 170-185
Werniksy cykloheksanonowe i werniksy otrzymane z uwodornionych żywic węglowodorowych Jerzy Ciabach s. 186-190
Japońskie kleje polisacharydowe jako spoiwo w konserwacji zabytkowych tkanin jedwabnych oraz papieru Weronika Liszewska s. 191-206
Naturalna trwałość drewna lim (Erythrophleum fordi Oliv.) i kien (Hopea pierrei Chance), materiału konstrukcyjnego zabytkowych budynków w Hue Adam Krajewski Jerzy Ważny s. 207-213
Ochrona zabytków archeologicznych? Piotr Szpanowski s. 214-216
Zniszczenie stanowiska archeologicznego w świetle obowiązującego prawa oraz działań prokuratury i sądu Piotr Górny Jacek Wysocki s. 217-223
Ochrona dziedzictwa przyrody na przykładzie zbiorów paleontologicznych z doliny Świśliny Kazimierz Rdzanek s. 224-237
[Szanowny Panie Redaktorze... : list dotyczący artykułu J. Figuły-Czech "Konserwacja zabytków architektury i budownictwa w Poznaniu w latach 1990-2001"] Wojciech Spaleniak s. 238
[Redakcja kwartalnika "Ochrona Zabytków"... : odpowiedź na list W. Spaleniaka] Dorota Matyaszczyk s. 238