Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Ochrona Zabytków
1959, Tom 12, Numer 2 (45)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ochrona naszego dziedzictwa artystycznego. s. 77-81
Postępy wiedzy technicznej a ochrona zabytków kultury Stefan Pawlikowski s. 82-87
Konserwacja fortyfiakcji bastionowej zamków XVII-wiecznych Andrzej Gruszecki s. 88-100
Chłopskie warownie z XVII w. w Hyżnem i Kosinie Franciszek Kotula s. 101-112
Miasto Poznań H. Kondziela s. 113-117
Dwór w Pawłowiczach A. Czapska s. 117-120
Dzieje sklepień kościoła OO. Dominikanów w Krakowie L. Obtułowicz s. 120-121
Ratusz w Sandomierzu odzyskał zegar słoneczny s. 122-123
Kamienica przy pl. Grzybowskim 16 w Warszawie s. 123-124
Osuszanie murów za pomocą rurek porowatych A. Gruszecki s. 124-125
Organizacja służby ochrony i konserwacji zabytków w Federalnej Republice Ludowej Jugosławii St. Pągowski s. 125-128
Wybrane zagadnienia zniszczeń i konserwacji kamienia we Francji H. Pieńkowska s. 129-139
Przegląd piśmiennictwa polskiego z zakresu historii sztuki za okres od 1955 do 1957 r. M. Malanek A. Olszewski s. 139-152