Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Ochrona Zabytków
1984, Tom 37, Numer 4 (147)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji. s. 231
Editor's Note. s. 232
Społeczeństwo i zabytki Andrzej Gruszecki s. 233-235
Problemy konserwacji panoram Stanisław Filipiak s. 235-241
Historia "Panoramy Racławickiej" i jej konserwacji Janina Natusiewicz-Mirer s. 241-249
Społeczne działania na rzecz "Panoramy Racławickiej" Olgierd Czerner s. 250-252
Budowa techniczna i technologia obrazu "Panorama Racławicka" Maria Regulińska s. 252-256
Program konserwatorski "Panoramy Racławickiej" i proponowane do jego realizacji materiały Ryszard Wójtowicz s. 256-266
Przygotowanie tkaniny do restauracji "Panoramy Racławickiej" Elżbieta Paradowska s. 266-269
Wzmocnienie wytrzymałości mechanicznej płótna "Panoramy Racławickiej" - dublaż Ryszard Wójtowicz s. 269-276
Sposób zawieszania i łączenia brytów "Panoramy Racławickiej" Jerzy Ilkosz s. 276-285
Rekonstrukcja sztucznego terenu "Panoramy Racławickiej" - założenia projektowe Grzegorz Sumisławski s. 285-292
Realizacja sztucznego terenu "Panoramy Racławickiej" Ryszard Reguliński s. 293
Program i problemy dokumentacji konserwatorskiej "Panoramy Racławickiej" Halina Dąbrowska s. 294-295
Układ funkcjonalny i niektóre elementy technicznego wyposażenia budynku "Panoramy Racławickiej" we Wrocławiu Marek Dziekoński s. 295-303
Koordynacja prac konserwatorskich przy "Panoramie Racławickiej" Czesław Wronowski s. 303-304
Zgromadzenie Generalne Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS Andrzej Michałowski s. 305
V Międzynarodowy Plener Kowalstwa Tradycyjnego - Pszczyna '84 Magdalena Gumkowska s. 306-307
Wymiana doświadczeń na temat ochrony zabytków archeologicznych - międzynarodowe sympozjum ICOMOS w Sztokholmie Eligiusz Dworaczyński s. 306
Klub Indywidualnych Użytkowników Obiektów Zabytkowych Marian Paździor s. 307-308
Seminarium konserwatorskie w Bałcziku (Bułgaria) Jan Gromnicki s. 308
"International Meeting of Coordinators of Training in Architectural Conservation, UNESCO - ICCROM - ICOMOS", Rome 1983 : [recenzja] Lech Krzyżanowski s. 309-310
Raport końcowy i rekomendacje. s. 310-311
"Dresdener Möbel des 18 Jahrhunderts", Gisela Haase, Leipzig 1983 : [recenzja] Katarzyna Wróblewska Gisela Haase (aut. dzieła rec.) s. 311
"ICCROM 1959-1984", pod red. Cynthii Rockwell, Roma 1984 : [recenzja] Lech Krzyżanowski Cynthia Rockwell (aut. dzieła rec.) s. 312