Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ochrona rękopisów, druków i grafiki Stanisław Herbst s. 147-155
Grafika zabytkowa a problem wystaw Maria Mrozińska s. 156-162
Kamieniarka i rzeźba dekoracyjna w Kazimierzu nad Wisłą Karol Siciński s. 163-173