Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Ochrona Zabytków
1974, Tom 27, Numer 2 (105)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Profesor dr Pietrò Gazzola - doktor honoris causa Politechniki Krakowskiej Alfred Majewski s. 89-92
Czas wolny i turystyka jako czynniki decydujące dla nowego habitatu Pietrò Gazzola s. 93-102
Problemy konstrukcyjno-konserwatorskie w kompleksie "Emir Kurkumas" w Kairze Andrzej Misiorowski Stanisław Siarkiewicz s. 103-115
Oznakowanie zabytków architektury i budownictwa Tadeusz Polak s. 116-128
Chaty za wsią : w sprawie ochrony zabytków budownictwa cygańskiego Adam Bartosz s. 129-133
Nowa metoda czyszczenia tynków zastosowana przy pracach konserwatorskich na elewacjach ratusza w Poznaniu Zbigniew Dwernicki s. 134-136
Odkryty spod przemalowań obraz Jana van Bronchorsta Stanisław Filipiak Bożena Steinborn s. 137-142
    Zacytuj
  • Udostępnij
Na odsiecz starożytnym kopalniom krzemienia Bogdan Balcer s. 142-144
Spotkanie naczelnych redaktorów czasopism muzealno-konserwatorskich z krajów socjalistycznych Olgierd Czerner s. 145-146
[Zespół redakcyjny "Ochrony Zabytków]. s. 145
Od Redakcji = From the Editor Paul Philippot s. 147
"Památková Péče", R. XXVIII, 1968; R. XXIX, 1969 : [recenzja] Stefan Rakowski s. 148-168