Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Ochrona Zabytków
2006, Tom 3, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Jacek Rulewicz s. 3-4
Wystrój wnętrz dawnego sanatorium w Trzebiechowie : dzieło Henry'ego van de Velde : stan badań i prac konserwatorskich w latach 2004-2005 Barbara Bielinis-Kopeć Dariusz Markowski s. 5-28
Problematyka ikonograficzna i konserwatorska drewnianego kościoła w Boguszycach koło Rawy Mazowieckiej Maria Lubryczyńska s. 29-54
Sztuka na korze pisana : materiały, techniki, konserwacja australijskiego malarstwa na korze Beata Tworek-Matuszkiewicz s. 55-71
Blaski i cienie ochrony zabytków – wybrane zagadnienia : dbałość o wnętrze sakralne warunkiem dobrego stanu zachowania obiektów Ligia Kwiatkowska s. 73-86
Identyfikacja marmuru użytego w sarkofagu Władysława Jagiełły w Katedrze Wawelskiej Jan Bromowicz Janusz Magiera s. 87-96
Wielkopolskie gazownie Teresa Palacz s. 97-110
Początki Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej w świetle nieznanych dotąd dokumentów Bogdan Popławski s. 111-116
Słownik patronów ulic Warszawy : praca zbiorowa, pod red. Stanisława Ciepłowskiego, Wyd. DiG, Warszawa, 2002 : [recenzja] Tadeusz Sadowski Bożena Wierzbicka Stanisław Ciepłowski (aut. dzieła rec.) s. 117-119