Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Ochrona Zabytków
1974, Tom 27, Numer 3 (106)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W trzydziestolecie powojennej opieki nad zabytkami Olgierd Czerner s. 171-179
Wartość autentyzmu w zabytkach Olgierd Czerner s. 180-183
Problematyka konserwatorska zamku krzyżackiego w Toruniu Bohdan Rymaszewski s. 184-192
Brudzenie i niszczenie materiałów kamiennych w architekturze zabytkowej oraz sposoby ich czyszczenia Janusz Lehmann s. 193-206
Operacja przesunięcia kościoła dekanalnego w mieście Most w Czechosłowacji Otakar Novák s. 207-217
Zastosowanie cienkowarstwowej analizy chromatograficznej do identyfikacji spoiw malarskich Andrzej Wawrzeńczak s. 218-224
Zastosowanie nowych typów konstrukcji przekładkowych jako podłoży do przeniesionych malowideł ściennych Bożena Białek-Woźniakiewicz s. 225-228
Przyczynek do badań nad historią konserwacji papieru Andrzej Wawrzeńczak s. 229-236
Zastosowanie nasyconego wodnego roztworu gipsu do utrwalania powierzchni sztukaterii gipsowych Stanisław Fiertak Andrzej Oberc s. 236-237
Stanisław Miłoszewski (1903-1974) Barbara Lenard s. 238-239
"Bulletin de l'Institut Royal du Patrimoine Artistique", T. XII, 1970 : [recenzja] Janusz Lehmann s. 240-242
"Monumentum", T. IX, 1973 : [recenzja] Barbara Lenard s. 242-245
"Památková Péče", R. XXX, 1970 : [recenzja] Stefan Rakowski s. 245-250
"Soobszczenija", T. 28, 1972 : [recenzja] Janusz Lehmann s. 250-252