Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Ochrona Zabytków
2008, Tom 56, Numer 2 (241)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Szanowni czytelnicy! Marcin Gawlicki s. 3
Dear Readers! Marcin Gawlicki s. 4
"Prawna ochrona dziedzictwa kulturowego Polski - doświadczenia i wyzwania XXI w." : ogólnopolska konferencja naukowa, Warszawa, 27 lutego 2009 r. Katarzyna Zalasińska s. 5-6
"Badania archeologiczne na trasach inwestycji drogowych - wyzwania i osiągnięcia" : konferencja, Warszawa, 5-7 marca 2009 r. Jakub Wrzosek s. 6-7
Drugie Europejskie Forum Dziedzictwa : "Kreatywność i Innowacje: Brama do Dziedzictwa" : pierwsze spotkanie robocze, Paryż, 16 marca 2009 r. Aleksandra Chabiera s. 7-8
"Kultura a zrównoważony rozwój : środowisko, ład przestrzenny, dziedzictwo" : konferencja UNESCO i MKiDN, Warszawa, 30 marca 2009 r. Margerita Szulińska s. 8-9
Program "Roofs of Europe II" : międzynarodowe warsztaty, Republika Czeska, 20-23 kwietnia 2009 r. Dominik Mączyński s. 9-11
"Witraże secesyjne : tendencje i motywy" : konferencja naukowa, Łódź, 13-15 maja 2009 r. Andrzej Laskowski s. 11-13
European Heritage Heads Forum : Wiedeń-Bratysława, 27-29 maja 2009 r. Marcin Gawlicki s. 14-15
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Małe miasta w polskiej przestrzeni kulturowej" : konferencja w Cedyni, 20-22 maja 2009 r. Elżbieta Jagielska s. 15-16
Para nieznanych literaturze portretów z kręgu szlacheckiego końca XVIII w. pędzla Józefa Faworskiego : konserwacja i pierwsze badania techniki malowania Zuzanna Soińska Joanna Szpor s. 17-32
Ewidencja zabytków architektury Warszawy w systemie SEZAM Karol Guttmejer s. 33-38
"Tryptyk z Lądu" – nieznane dzieło późnogotyckiej snycerki Janusz Nowiński s. 39-50
Zasady ochrony zabytków Simon Thurley Barbara Gadomska (tłum.) s. 51-54
Rejestr zabytków w praktyce ochrony konserwatorskiej Marcin Gawlicki s. 55-82
Interes indywidualny a interes publiczny – konflikt wartości w prawnej ochronie zabytków Katarzyna Zalasińska s. 83-87
Przestępstwo zbycia falsyfikatu. Komentarz do art. 109b ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Bartłomiej Gadecki s. 88-92
Fenomenologiczna definicja zabytku Eugeniusz Szumakowicz s. 93-100