Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 37
Ochrona Zabytków
1953, Tom 6, Numer 2-3 (21-22)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stare Miasto Warszawa wraca do życia Jan Zachwatowicz s. 73-77
Odbudowa Starego Miasta w Warszawie Piotr Biegański s. 78-85
Blok, kamienice i mieszkania na Starym Mieście w Warszawie Jan Bieńkowski s. 86-92
Mury i Barbarakan Starej Warszawy Jan Zachwatowicz s. 93-106
Ratusz staromiejski Stanisław Żaryn s. 107-114
Stare i nowe portale w kamienicach staromiejskich Stanisław Żaryn s. 115-118
Kowalszczyzna staromiejska XVII i XVIII wieku Maria Sulimierska s. 119-124
Oświetlenie Starego Miasta Hanna Szwankowska s. 125-127
O wodociągach Starego i Nowego Miasta Hanna Szwankowska s. 128-131
Konserwacja polichromii warszawskich Karol Dąbrowski s. 132-141
Dwie polichromie Starego Rynku Bohdan Urbanowicz s. 142-156
Kronika odbudowy Starego Miasta St. Krasiński s. 157-161
Prace konserwatorskie architektoniczne na terenie m. st. Warszawy P. Biegański s. 161-163
Konserwacja polichromii i zabytków ruchomych M. Sulimierska s. 164-165
Prace terenowe Komisji Badań Dawnej Warszawy w r. 1952 Z. Tomaszewski A. Świechowska s. 165-169
Zabezpieczenie techniczne polichromii w kamienicy Rynek St. Miasta 17 St. Żaryn s. 169-171
Akt erekcyjny sprzed stu lat B. Bazińska s. 171-174
Konserwacja zabytków stolarszczyzny M. Fiedorowicz s. 174-178
"Uwagi krytyczne na temat placu Zwycięstwa", Wincenty Adamski, "Architektura", R. 1952, nr 11 (61) : [recenzja] J. Lepiarczyk Wincenty Adamski (aut. dzieła rec.) s. 179
"Rzeźba w architekturze", Józef Andruszko, Feliks Prochnicki, "Architektura", R. 1952, nr 9 (59) : [recenzja] J. Lepiarczyk Józef Andruszko (aut. dzieła rec.) Feliks Prochnicki (aut. dzieła rec.) s. 179
"Kolegiata w Tumie pod Łęczcą", Jan Witkiewicz-Koszczyc, "Teka Konserwatorska", zeszyt 1, Warszawa 1952 : [recenzja] J. Lepiarczyk Jan Koszczyc-Witkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 179
"Detal architektoniczny starego i nowego miasta", Jerzy Wilk, "Architektura", R. 1952, nr 9 (59) : [recenzja] J. Lepiarczyk Jerzy Wilk (aut. dzieła rec.) s. 179
"Konkurs SARP nr 188 na gmach Teatru Wielkiego, Opery i Baletu w Warszawie", "Architektura", R. 1952, nr 1 (51) : [recenzja] J. Lepiarczyk s. 179
"Problem urbanistycznego ukształtowania placu przed pałacem Staszica w Warszawie", Piotr Biegański, "Teka Konserwatorska", zeszyt 1, Warszawa 1952 : [recenzja] J. Lepiarczyk Piotr Biegański (aut. dzieła rec.) s. 179
"Adaptacja domu Goldenringa w Poznaniu", Jan Węcławski, "Architektura", R. 1952, nr 6 (56) : [recenzja] J. Lepiarczyk Jan Węcławski (aut. dzieła rec.) s. 179
"Zamek w Drzewicy", Bohdan Guerquin, "Teka Konserwatorska", zeszyt 1, Warszawa 1952 : [recenzja] J. Lepiarczyk Bohdan Guerquin (aut. dzieła rec.) s. 179
"Problemy odbudowy zabytków", Feliks Kanclerz, "Miasto", R. III, nr 2 : [recenzja] J. Lepiarczyk Feliks Kanclerz (aut. dzieła rec.) s. 179-180
"O detalu w architekturze", Zygmunt Stępiński, "Architektura", R. 1952, nr 10 (60) : [recenzja] J. Lepiarczyk Zygmunt Stępiński (aut. dzieła rec.) s. 179
"Pokaz projektów (na Teatr Wielki) i zebranie dyskusyjne SARP", "Architektura", R. 1952, nr 1 (51) : [recenzja] J. Lepiarczyk s. 179
"Teatr Wielki w Warszawie według projektu prof. Bogdana Pniewskiego", Stefan Rakowski, "Stolica", R. VII, nr 24 (262) : [recenzja] J. Lepiarczyk Stefan Rakowski (aut. dzieła rec.) s. 180
"Pałac Kazanowskich. Jego historia, odbudowa i przeznaczenie", Marian Sulikowski, "Stolica", R. VII, nr 8 (246) : [recenzja] J. Lepiarczyk Marian Sulikowski (aut. dzieła rec.) s. 180
"Trakt Starej Warszawy", Stefan Rassalski, "Stolica", R. VII, nr 17 (255) : [recenzja] J. Lepiarczyk Stefan Rassalski (aut. dzieła rec.) s. 180
"Zabytki podwarszawskie w służbie społecznej", Michał Szymański, "Stolica", R. VII, nr 19 (257) : [recenzja] J. Lepiarczyk Michał Szymański (aut. dzieła rec.) s. 180
"Zabytki architektorniczne w nowej Warszawie", Feliks Kanclerz, "Miasto", R. III, nr 9 : [recenzja] J. Lepiarczyk Feliks Kanclerz (aut. dzieła rec.) s. 180
"Plac Krasińskich", Stefan Rassalski, "Stolica", R. VII, nr 20 (258) : [recenzja] J. Lepiarczyk Stefan Rassalski (aut. dzieła rec.) s. 180
"Dawny Pałac Prymasowski siedzibą Generalnego Konserwatora", "Stolica", R. VII, nr 22 (260) : [recenzja] J. Lepiarczyk s. 180
"Pałac Błękitny", Feliks Kanclerz, "Stolica", R. VII, nr 3 (241) : [recenzja] J. Lepiarczyk Feliks Kanclerz (aut. dzieła rec.) s. 180