Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Ochrona Zabytków
1997, Tom 50, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prawne aspekty ochrony funkcji zabytków nieruchomych Piotr Dobosz s. 1-11
Trwała ruina : granice i uwarunkowania działań konserwatorskich na przykładzie zamku w Janowcu nad Wisłą Bogusław Szmygin s. 12-18
Rys historyczny zespołu pałacowo-parkowego w Dobrzycy Michał Karalus s. 19-23
Wybrane zagadnienia wzmocnienia konstrukcji zabytkowego pałacu w Dobrzycy Maciej Minch Aleksander Trochanowski s. 24-29
Rewaloryzacja pałacu w Dobrzycy : opis wybranych badań i prac konstrukcyjnych Piotr Rapp Piotr Wawrzyniak s. 30-38
Architektura ludowa Górnych Łużyc jako przedmiot ochrony konserwatorskiej Mirosław Przyłęcki s. 39-46
Z badań nad zwalczaniem promieniami gamma owadów niszczących zabytki i muzealia : część 2 : odporność różnych gatunków Adam Krajewski s. 47-55
Głos w sprawie państwowej służby ochrony zabytków Piotr Dobosz s. 56-60
Dwór Dolnowiejski w Myślenicach Zdzisław K. Baster Bogusława Kwiatkowska-Baster s. 61-64
Charakterystyka i stan zachowania konstrukcji dachu nad nawą główną, prezbiterium i transeptem kościoła farnego (d. jezuickiego) w Poznaniu Piotr Rapp s. 65-70
Polichromia drewnianych stalli w kolegiacie w Żółkwi Krzysztof Chmielewski s. 71-74
Skład materiału płaskorzeźby "Wyprawa na czambuły tatarskie" w Wilanowie Alina Jarmontowicz Róża Krzywobłocka-Laurów s. 75-79
Problemy koserwatorskie i problemy konserwatorów na XI zgromadzeniu generalnym ICOMOS Bogusław Szmygin s. 80-83
Ośrodek ds. polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami kraju stowarzyszenia "Wspólnota Polska" : kwiecień 1993 - kwiecień 1996 Ryszard Brykowski s. 84-90
Współczesne badania archeologiczne Zamku Dolnego w Wilnie Krystyna Makowska s. 91-96
Anna Czapska : "Konserwatorzy zabytków architektury w centralnej Polsce : pierwsza połowa XX wieku" : (w:) "Inżynierowie polscy w XIX i XX wieku : kształcenie i osiągnięcia" : Warszawa 1994 : wyd. Polskie Towarzystwo Historii i Techniki : t. III : ss. 245-301 Marian Paździor Anna Czapska (aut. dzieła rec.) s. 96-97
"Lubelszczyzna" : pismo Regionalnego Ośrodka Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Lublinie Marian Paździor s. 97-99
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Raporty wykopaliskowe" : t. VII : 1995 : Warszawa 1996 : Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego : ss. 172 Jan Gromnicki s. 99-100
    Zacytuj
  • Udostępnij