Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 35
Ochrona Zabytków
1961, Tom 14, Numer 1-2 (52-53)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sentymentalizm, autentyzm, automatyzm Józef E. Dutkiewicz s. 3-16
[Wielkie wydarzenie]. s. 17
Wspomnienia z podróży z arrasami wawelskimi z Krakowa do Bukaresztu w 1939 r. Bohdan Treter s. 18-32
Techniczne warunki przewozu skarbów narodowych z Kanady do Polski Bohdan Marconi s. 33-37
Wczesnopiastowskie budowle Przemyśla i problem ich konserwacji Andrzej Żaki s. 38-49
Wpływ wilgoci i wody na podstawowe własności drewna Franciszek Krzysik s. 50-65
Nowa metoda badania dawnych zapraw budowlanych Hanna Jędrzejewska s. 66-70
Zastosowanie polialkoholu winylowego w malarstwie i konserwacji zabytków Leonard Torwirt s. 71-74
Przebudowa zabytkowego ośrodka staromiejskiego na przykładzie miasta Paczkowa Jacek Cydzik s. 75-92
Rynek w Tarnowie : prace remontowo-konserwatorskie w 1960 roku Hanna Pieńkowska s. 93-117
Ochrona zabytków w Jugosławii Vojeslav Molé s. 118-125
Rewindykacja skarbów wawelskich z Kanady. s. 126
Uchwała Rady Ministrów o zagospodarowywaniu obiektów zabytkowych. s. 126-127
Konferencja w sprawie konserwacji łodzi z X wieku. s. 127
Komitet Organizacyjny Konferencji w sprawie konserwacji metalu. s. 127
Konferencja w sprawie zabepieczenia zabytków w dorzeczu Dunajca. s. 128
Kalendarz konferencji międzynarodowych w 1961 r. s. 128-129
Zespół do Spraw Konserwacji Zabytków Ruchomych. s. 128
Giecz, grodzisko. s. 129
Gniezno, katedra. s. 130
Kołobrzeg, kolegiata. s. 130
Opinogóra, zameczek. s. 130
Lublin, kaplica zamkowa. s. 130
Poznań, domki budnicze. s. 131
Poznań, katedra. s. 131
Toruń, kamienice miejskie. s. 131-132
Warszawa, rogatka grochowska. s. 132-142
"Les polyethylene-glycols dans la preparation des coupes microscopiques de bois anciens", Edward Frison, "Bulletin de l'Institut royal du patrimoine artistique", III, 1960 : [recenzja] Władysław Ślesiński Edward Frison (aut. dzieła rec.) s. 143-144
"L'introduction des lames minces dans l'examen des peintures etude spectrophotometrique", Ivan Elskens, "Bulletin de l'Institut royal du patrimoine artistique", III, 1960 : [recenzja] Władysław Ślesiński Ivan Elskens (aut. dzieła rec.) s. 143
"Naturwissenschaftliche Untersuchungen an einer Aethiopischen Malerei", Edgar Denninger, "Maltechnik", nr 1, Stuttgart 1959 : [recenzja] Władysław Ślesiński Edgar Denninger (aut. dzieła rec.) s. 144
"Vereinfachte Herstellung mikroskopischer Farbschnitte", Joachim Goege, "Maltechnik", nr 4, Stuttgart 1959 : [recenzja] Władysław Ślesiński Joachim Goege (aut. dzieła rec.) s. 144-145
"Le traitement des peintures les supports en toile", Christian Wolters, Johannes Tauber, "Museum", XIII, 1960 nr 3 : [recenzja] Władysław Ślesiński Johannes Tauber (aut. dzieła rec.) Christian Wolters (aut. dzieła rec.) s. 144
"Flexions sur quelques problemes esthetiques et techniques de la retouche", Albert Philippot, Paul Philippot, "Bulletin de l'Institut royal du patrimoine artistique", III, 1960 : [recenzja] Władysław Ślesiński Albert Philippot (aut. dzieła rec.) Paul Philippot (aut. dzieła rec.) s. 144
"Vacuumheizkasten, selbst gebaut", A. Martin de Wild, "Maltechnik", nr 1, Stuttgart 1960 : [recenzja] Władysław Ślesiński A. Martin de Wild (aut. dzieła rec.) s. 145
Polska bibliografia techniczna publikacji dotyczących ochrony zabytków i konserwacji Hanna Jędrzejewska s. 147-148