Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Ochrona Zabytków
2008, Tom 56, Numer 1 (240)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
32. Sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, Quebec, 2-10 lipca 2008 r. Katarzyna Piotrowska-Nosek s. 5-6
"The European heritage network" : spotkanie robocze w Chaumont-sur-Loire, Francja, 24-27 września 2008 r. Barbara Furmanik s. 6-8
"Bezpieczeństwo - wspólna sprawa" : IX Międzynarodowa Konferencja, Wrocław, 25 września 2008 r. Marcin Sabaciński s. 8-9
Europejskie Dni Dziedzictwa w Polsce, 13-14 i 20-21 września 2008 r. Weronika Borgosz s. 9-11
"Potrzeby informacyjne współczesnej Polonii" : międzynarodowa konferencja, Francja, 14-16 października 2008 r. Elżbieta Chmielewska s. 11-12
"Rewaloryzacja Wilanowa : nowe kierunki badawcze i dokumentacyjne stosowane przy renowacji historycznych rezydencji i ogrodów" : konferencja międzynarodowa, 15-17 października 2008 r. Agnieszka Oniszczuk-Rakowska s. 12-13
"Wirtualne systemy i multimedia w dziedzictwie kulturowym" : konferencja międzynarodowa, Cypr, 20-25 października 2008 r. Anetta Kępczyńska-Walczak s. 14
Pierwsze Europejskie Forum Dziedzictwa "Dziedzictwo i Dialog" oraz doroczne spotkanie narodowych koordynatorów EDD, Bruksela, 22-25 października 2008 r. Aleksandra Chabiera s. 15-16
"Ruiny zabytków sakralnych : ochrona i adaptacja do nowych funkcji" : międzynarodowa konferencja naukowa, Gubin, 6-8 listopada 2008 r. Wojciech Eckert s. 16-17
Spotkanie grupy roboczej państw regionu bałtyckiego, Wilno, 5-6 listopada 2008 r. Magdalena Lisowska s. 17-19
"The children and cultural heritage education" : spotkanie grupy roboczej, Wilno, 11-12 listopada 2008 r. Adam Lisiecki s. 19-20
Prace inwentaryzacyjne na cmentarzach Kresów wschodnich : założenia metodologiczne Anna Sylwia Czyż Bartłomiej Gutowski s. 21-30
Rozbudowa katakumb Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP w Szymanowie Krzysztof Maszewski s. 31-44
Renesansowe malowidła ścienne na zamku w Krajence Tomasz Wujewski s. 45-56
Projektowanie konserwatorskie Bogumiła Jadwiga Rouba s. 57-78
W sprawie konieczności ustanowienia standardów wykonywania projektów dotyczących prac planowanych w zabytkach architektury Jan Tajchman s. 79-106
Przestępstwo fałszerstwa zabytku Bartłomiej Gadecki s. 107-110
Definicja zabytku nieruchomego w prawie polskim i francuskim Monika Drela s. 111-118
Małgorzata Bajon-Romańska, "Jak budowano drewniane kościoły w średniowiecznej Małopolsce" : [recenzja] Andrzej Buchner s. 119-120