Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Ochrona Zabytków
1968, Tom 21, Numer 1 (80)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Typy parków etnograficznych Ksawery Piwocki s. 3-10
Drewno jako materiał w zabytkach Franciszek Krzysik s. 11-16
Współczesne poglądy na rozkład drewna w obiektach zabytkowych Jerzy Ważny s. 17-20
Środki i metody konserwacji zabytkowego drewna budowlanego Michał Czajnik s. 21-29
Ochrona i konserwacja drzew zabytkowych (pomników przyrody) przed chorobami pasożytniczymi Józef Kochman s. 30-34
10 lat doświadczeń Zespołu Chemii Budowlanej i Tworzyw Sztucznych ZZG "INCO" w zakresie ochrony drewna zabytkowego Jerzy Tymiński s. 35-38
Streszczenie referatów, komunikatów i dyskusji z konferencji w Myczkowcach, 15-18 maja 1967 r. Lech Krzyżanowski s. 39-46
Odnalezienie sygnatury Plerscha na obrazie z kościoła w Leśnej Hanna Markowska s. 46-47
Z działalności Ośrodka Dokumentacji Zabytków w roku 1967 Maria Charytańska s. 48-50
Konferencja naukowa Międzynarodowego Instytutu Konserwatorskiego (IIC) poświęcona zagadnieniom klimatologii muzealnej - Londyn, 18-23.IX.1967 Janusz Lehmann s. 50-51
Wieś zabytkowa - ośrodkiem turystyki Stanisław Hiż s. 51-52
Wystawa konserwatorska malowideł ściennych z Faras Lech Krzyżanowski s. 52-54
Konferencja urbanistyczna poświęcona założeniom oraz kryteriom oceny wartości zabytkowej historycznych zespołów miejskich - Warszawa 22.XI.1967 Henryk Andrulewicz s. 55-58
Leonard Torwirt (1912-1967) Józef Flik s. 58-61
Przegląd zagranicznych czasopism konserwatorskich Barbara Lenard s. 62-64