Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Ochrona Zabytków
1959, Tom 12, Numer 3-4 (46-47)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uwagi o odbudowie zespołu zabytkowego Gdańska Jerzy Stankiewicz s. 153-172
Gdańska Studnia Neptuna Wacław Strzelecki s. 173-184
Zamek w Krzepicach Andrzej Gruszecki s. 185-207
Synagoga w Chęcinach Jerzy Baranowski s. 208-220
Zabytki miasta Dusznik na Dolnym Śląsku Wanda Tomaszewska s. 221-231
Zagroda w Samlinie Jerzy Stankiewicz s. 232-248
Cytadela Warszawska Andrzej Gruszecki s. 249-267
Województwo katowickie A. Kudła s. 268-269
Prace remontowo-konserwatorskie w zamku łańcuckim J. Kieszkowska-Kotzowa s. 269-279
Odkrycia na zamku w Bykach W. Tomicka s. 279-281
Ochrona budowli historycznych i zabytków w Wielkiej Brytanii. s. 281-284