Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Ochrona Zabytków
1998, Tom 51, Numer 3 (202)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Centralna ewidencja i rejestr zabytków architektury i budownictwa w Polsce w świetle zasobu Ośrodka Dokumentacji Zabytków Juliusz Wendlandt s. 191-202
Ochrona dziedzictwa przemysłowego w Polsce Julian Kołodziej s. 203-209
Problemy prawne ochrony zabytków cmentarnych w Polsce Piotr Dobosz s. 210-217
Nekropolie wilanowskie : historia, problemy konserwatorskie Wojciech Fijałkowski s. 218-227
Cmentarz kapitulny we Fromborku Jagoda Semków s. 228-232
Cmentarz polski w Żytomierzu Tadeusz Rudkowski s. 233-245
Cmentarze żydowskie w województwie katowickim : historia, stan zachowania, problemy ochrony Dariusz Walerjański s. 246-257
Dziewiętnastowieczna restauracja kolegiaty w Kruszwicy Katarzyna Hewner s. 258-265
Papier japoński jako materiał w konserwacji dzieł sztuki Weronika Maria Leszewska s. 266-272
Zabytkowe okna : metody badań i konserwacji Jakub Lewicki s. 273-293
Nowe okna w obiektach wpisanych do rejestru zabytków lub w budynkach znajdujących się na obszarach objętych ochroną konserwatorską Dominik Mączyński s. 294-311
Problemy technologiczne związane z zastosowaniem nowoczesnych stolarek jednoramowych w starych budynkach Dominik Mączyński Jerzy Płoński s. 312-318
Archiwalny zbiór pomiarów zabytków architektury i budownictwa dawnego Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Sztuki. Cz. 2 Marian Paździor s. 319-325
Marian Paździor (1924-1998) : [nekrolog] Lech Krzyżanowski s. 326-327
Bibliografia prac Mariana Paździora Wanda Puget s. 328-331
Łęczycanie ratują zabytki swojego cmentarza Bolesław Stolarski s. 332