Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Ochrona Zabytków
1970, Tom 23, Numer 3 (90)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zagadnienia walki z nielegalnym eksportem i importem dóbr kultury na forum UNESCO Władysław Sieroszewski s. 157-160
    Zacytuj
  • Udostępnij
Z rozważań nad miejscem konserwacji zabytków wśród innych dyscyplin Władysław Ślesiński s. 161-166
Niektóre problemy funkcjonalnego i konserwatorskiego programowania zabytkowych zespołów staromiejskich Andrzej Misiorowski s. 167-172
Stan i potrzeby zabytków Cieszyna Jan Samek s. 173-181
Pierwszy etap rekonstrukcji teatru na Kom el Dikka w Aleksandrii Wojciech Kołątaj s. 182-196
Badania nad wczesnośredniowiecznymi zaprawami występującymi w posadzkach zabytkowych reliktów w Wiślicy Teresa Danuta Ciach Stanisław Osler s. 197-209
Uwagi na temat konserwacji rzeźby z marmuru i terakoty Kenneth F. B. Hempel s. 210-216
Komentarz do artykułu K. F. B. Hempla "Uwagi na temat konserwacji rzeźby z marmuru i terakoty" Wiesław Domasłowski s. 217-219
Problemy konstrukcyjne przy konserwacji zabytkowego domu "Pod Przepiórczym Koszem" w Legnicy Zygmunt Szafran s. 220-225
Z badań lubelskiej Pracowni Dokumentacji Naukowo-Historycznej PKZ nad budownictwem drewnianym w województwie rzeszowskim Stanisław Michalczuk s. 225-228
Udział Polski w pracach organizacji międzynarodowych na rzecz ochrony dóbr kultury - ogólnopolskie seminarium Wojciech Kalinowski s. 229
    Zacytuj
  • Udostępnij
Problemy konserwatorskie miast kazimierzowskich - sympozjum naukowe Wojciech Kalinowski s. 230-233
Narada w sprawie klimatyzacji kaplicy zamkowej w Lublinie Lech Krzyżanowski s. 233-234
Wystawa Centralnego Laboratorium Konserwacji Archiwaliów Lech Krzyżanowski s. 234-235
"Soobszczenija", T. 20, 1968 : [recenzja] Janusz Lehmann s. 236-237
"Słownik terminologiczny sztuk pięknych", pod red. Stefana Kozakiewicza, Warszawa 1969 : [recenzja] Lech Krzyżanowski Stefan Kozakiewicz (aut. dzieła rec.) s. 237-239