Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Ochrona Zabytków
1985, Tom 38, Numer 1 (148)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Architecture vernaculaire - architektura rodzima? Mieczysław Kurzątkowski s. 3-16
    Zacytuj
  • Udostępnij
Przyczynek do biografii Bogdana Tretera Andrzej Białkiewicz s. 17-28
Regulacja ustawowa ochrony zabytków Jan Pruszyński s. 28-31
Nie tylko o place warszawskie idzie Piotr Bohdziewicz s. 32-37
Pałac w Żaganiu i jego odbudowa Józef Długosz s. 37-44
Konserwacja tradycyjnych domów w Bagdadzie John Warren s. 45-49
Biuro czy pracownia badawcza? Marek Konopka s. 49-54
Stan zastosowań metod elektroosmotycznego osuszania obiektów zabytkowych w Polsce Leszek Czapski Krzysztof Maszewski Stefan Owczarek Władysław Wasiluk s. 55-61
W sprawie artykułu "Partycypacja społeczeństwa w rewaloryzacji i ochronie zabytków - niektóre doświadczenia brytyjskie" Zbigniew Becker s. 62
Mgr Jerzy Łomnicki (1920-1981) Henryk Kondziela s. 63-64
Prace konserwatorskie w województwie tarnobrzeskim w latach 1976-1983 Dominik Komada s. 65-69
Prace konserwatorskie przy Haus Aussel w Rheda-Viedenbruck (RFN) Zdzisław Backiel s. 69-70
Profesor Władysław Ślesiński laureatem Nagrody Krakowa. s. 70
Problemy zawilgocenia, pomiarów wilgotności i osuszania obiektów zabytkowych - sympozjum w Lublinie i Zamościu Andrzej Górecki s. 70-71
Organizacja i ekonomika przedsiębiorstw konserwatorskich - spotkanie Komisji Grupy Roboczej Krajów Socjalistycznych ds. Konserwacji Zabytków Historii, Kultury i Muzealiów Magdalena Gumkowska s. 71
Prace Komisji ds. Informacji, Popularyzacji i Turystyki w Ochronie Zabytków Grupy Roboczej Krajów Socjalistycznych Krzysztof Nowiński s. 71-72
Ochrona obiektów muzealnych - sympozjum konserwatorskie w Warszawie Jerzy Kehl s. 72
"Brücken in Deutschland", Nr 7, Hamburg : [recenzja] Halina Orlińska s. 73-75
"Ochrona budowli przed korozją biologiczną (Poradnik)", Wrocław 1983 : [recenzja] Marzenna Wakulińska s. 75