Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 36
Ochrona Zabytków
1983, Tom 36, Numer 1-2 (140-141)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Ochrona Zabytków" - 35 lat Lech Krzyżanowski s. 3
35 Years of "Ochrona Zabytków" Lech Krzyżanowski s. 4
Partycypacja społeczeństwa w rewaloryzacji i ochronie zabytków - stan, doświadczenia, potrzeby Krzysztof Pawłowski s. 5-8
Uwarunkowania społeczne utrzymania historycznych struktur miast w Polsce Andrzej Michałowski s. 9-12
Problem partycypacji w ujęciu socjologicznym Bohdan Jałowiecki s. 12-14
Stosunek lokalnej społeczności do ochrony walorów zabytkowych i krajobrazowych Kazimierza Dolnego Jerzy Żurawski s. 14-17
Konserwować czy restaurować? Janusz Kubiak s. 17-19
Ściana południowa centrum Warszawy : studium projektowe rewaloryzacji zespołu zabudowy z drugiej połowy XIX i początku XX w. Krystyna Gruszecka Andrzej Gruszecki s. 20-43
Konserwacja "Panoramy Racławickiej" i jej problemy Ryszard Wójtowicz s. 43-54
Problematyka konserwatorska malowideł ściennych na podłożu ceglanym w kościele św. Jana w Gnieźnie Wiesław Domasłowski Hubert Drążkowski Ryszard Mirowski Dorota Sobkowiak s. 54-63
Problematyka konserwatorska świątyni Sybilli w Puławach Wojciech Matławski s. 63-69
Świątynia królowej Hatszepsut - badania i prace ekipy Pracowni Konserwacji Zabytków Zygmunt Wysocki s. 69-81
Udział Polaków w konserwacji zabytków Palmyry Marek Barański s. 82-89
Problematyka robót konserwatorskich na przykładzie kamieniczek przy ul. Floriańskiej w Krakowie Andrzej Swaryczewski s. 89-100
Komu Norblina, komu? Olgierd Sawicki Waldemar Szczerba s. 101-110
Dawna Fabryka Norblina w Warszawie - szopa na rowery czy katedra w Lincoln? Janusz Kubiak s. 110-112
Drewniana synagoga : z problematyki badań nad drewnianą architekturą sakralną w Polsce Eleonora Bergman Ryszard Brykowski s. 112-117
Konserwacja metalowych zabytków cmentarnych Stefan Sękowski s. 117-120
Udział państwowych gospodarstw rolnych w rewaloryzacji założeń parkowych Hanna Chmielnik s. 120-123
Doświadczenia z rewaloryzacji Szydłowa Tadeusz Borsa s. 123-124
Udział społeczeństwa w ochronie zabytków archeologicznych na Dolnym Śląsku Tadeusz Kaletyn s. 125-127
Mgr Janusz Kubiak (1934-1982) Marek Domagalski Lech Krzyżanowski s. 128-131
Najwyższe wyróżnienie RFN w dziedzinie ochrony dóbr kultury - "Pierścień Karola Fryderyka Schinkla" - przyznane prof. dr. arch. Janowi Zachwatowiczowi Wojciech Kalinowski s. 132
Prace Komisji Konserwatorskiej w Ministerstwie Kultury i Sztuki Alicja Lutostańska s. 132-138
Prace konserwatorskie na terenie województwa skierniewickiego w latach 1978-1981 Marian Rożej s. 138-143
Nagroda Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska za plan rewaloryzacji Starego Miasta w Lublinie Jadwiga Czerepińska s. 143-144
Szkolenie archeologów z PP PKZ w zakresie ewidencji stanowisk archeologicznych Jan Gromnicki s. 144-145
Powstanie Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków Andrzej Misiorowski s. 145
Narada środowiskowa Pracowni Archeologiczno-Konserwatorskich PP PKZ w Rzeszowie Jan Gromnicki s. 145
"Ochrona krajobrazu kulturowego - między dokumentacją a realizacją" - ogólnopolskie seminarium konserwatorskie PP PKZ w Niedzicy Jan Gromnicki s. 145-146
Badania wczesnobizantyjskiej twierdzy w Bałcziku (Bułgaria) Wiesław Kic s. 146-148
"Zabytki Warszawy i ich ochrona" - doroczne spotkanie varsavianistów Andrzej Misiorowski s. 148-149
"Rewaloryzacja zabytkowych miast na Pomorzu Zachodnim", Stanisław Latour, Warszawa-Poznań 1981 : [recenzja] Zbigniew Radacki Stanisław Latour (aut. dzieła rec.) s. 150-151
"Dauerhaftigkeit von Papier", Frankfurt am Main 1980 : [recenzja] Władysław Sobucki s. 151-152
"Monumentum", t. 18-19, 1979 : [recenzja] Małgorzata Rozbicka s. 153-156
Sprostowanie. s. 156