Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Ochrona Zabytków
2007, Tom 3, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
[Szanowni Czytelnicy...] Marcin Gawlicki s. 3-4
Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków 2008 Magda Stec s. 5-6
"W stronę nowoczesnego muzeum" : konferencja międzynarodowa, Warszawa, 6-7 marca 2008 r. Laura Bakalarska s. 7-8
"Zarządzanie krajobrazem kulturowym i kształtowanie społecznych postaw proekologicznych" : międzynarodowa konferencja naukowa, Niepołomice, 8-10 maja 2008 r. Barbara Furmanik s. 8-10
"Listing archaeological sites, protecting the historical landscape" : konferencja, Târgovişte, 6-8 marca 2008 r. Michał Grabowski s. 10-11
Ochrona dziedzictwa archeologicznego : Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków szkoli policję Bartosz Skaldawski s. 11-13
Piątki konserwatorskie na Zamku Królewskim w Warszawie Margerita Szulińska s. 13-15
III Lubuskie Spotkania Architektów z Konserwatorami Zabytków Barbara Bielinis-Kopeć s. 15
Sztuka ruchomego obrazu : ochrona, konserwacja i rekonstrukcja w dobie mediów cyfrowych Elżbieta Wysocka s. 17-34
Znaczenie ozdobnego deskowania w periodyzacji drewnianej architektury w Paśmie Otwockim : problematyka badawcza i konserwatorska Andrzej Cichy s. 35-58
Farby dla konserwatorów malarstwa – właściwości aplikacyjne i stabilność Elżbieta Szmit-Naud s. 59-68
Wybrane migrujące i lotne inhibitory korozji w konserwacji i restauracji obrazów współczesnych z elementami metalowymi Michał Matuszczyk s. 69-78
Ochrona dziedzictwa kultury we Francji Anna Dobrzyn s. 79-86
Z dziejów ewidencjonowania zabytkowych parków i ogrodów w Polsce Iwona Wildner-Nurek s. 87-105
Apel do Ministra Środowiska, Generalnego Konserwatora Zabytków, Dyrektora Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków, Naczelnego Konserwatora Przyrody, Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków, Wojewódzkich Konserwatorów Przyrody Marek Siewniak Stanisław Styczyński s. 106
Jan Piotr Pruszyński (1941-2008) : [nekrolog] Kamil Zeidler s. 107-108
Projektowany Biskupiński Park Kulturowy jako forma ochrony dziedzictwa archeologicznego Szymon Nowaczyk s. 109-115
Jubileusz 80-lecia profesora Jerzego Ważnego, członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk Wojciech Kurpik s. 116-117
Dorota Szymczak, "Srebrny ołtarz darłowski = Der Rügenwalder Silberaltar" : [recenzja] Barbara Tuchołka-Włodarska Dorota Szymczak (aut. dzieła rec.) s. 118-120