Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Ochrona Zabytków
1994, Tom 47, Numer 1 (184)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przyczynki do historii ściennych malowideł bizantyjsko-ruskich w Polsce : technika i konserwacja Stanisław Stawicki s. 3-21
Przekształcenia przestrzenne kościoła p.w. św. Aleksandra w Warszawie Andrzej Majdowski s. 22-35
Ochrona zabytków architektury w świetle przygotowywanych nowych przepisów budowlanych Jan Tajchman s. 36-44
Od Redakcji. s. 36
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami - spadkobierca i kontynautor działalności TOnZP Wojciech Fijałkowski s. 45-48
Zygmunt Gawlik - architekt, artysta, konserwator Jarosław Zawadzki s. 49-54
Oczyszczanie marmurowej rzeźby z nawarstwień gipsowych metodą elektrodializy membranowej Paweł Kopaczyński Sławomir Skibiński s. 55-58
Rekonstrukcja wodociągu Trimontium Małgorzata Biernacka-Lubańska s. 59-62
Datowanie drewna metodą dendrochronologii Christian Dormoy Christian Orcel Dominik Mączyński (tłum.) s. 63-66
Prace konserwatorskie w województwie krakowskim w latach 1980-1992 : część 1 Olga Dyba Andrzej Gaczoł Maria Majka s. 67-103
Ochrona zabytków archeologicznych na terenie woj. krakowskiego w latach 1980-1990 Andrzej Matoga s. 104-112
"Ze studiów nad architekturą sakralną w Królestwie Polskim", Andrzej Majdowski, Warszawa 1994 : [recenzja] Tadeusz Polak Andrzej Majdowski (aut. dzieła rec.) s. 113
"Zprávy Památkové Péče", R. 1, 1992 : [recenzja] Magdalena Gumkowska s. 114-120