Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Ochrona Zabytków
1993, Tom 46, Numer 1 (180)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji = From the Editors. s. 3-4
Dziesięć lat działalności społecznej Komisji Opieki nad Zabytkami Sztuki Cerkiewnej Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Ryszard Brykowski Bogdan Martyniuk s. 5-17
Ostrów Lednicki - pilne zadanie konserwatorskie Marek Konopka s. 17-19
O potrzebie rewaloryzacji wczesnośredniowiecznej rotundy i palatium na Ostrowie Lednickim Piotr Koziej Sławomir Skibiński s. 20-36
Przekształcenia przestrzenne kościoła w Korytnicy Łaskarzewskiej od schyłku XVIII do pierwszej ćwierci XX wieku Andrzej Majdowski s. 37-50
Fałszerstwa wyrobów z porcelany i ich identyfikacja Władysław Ślesiński s. 51-56
Od tradycji rzemieślniczej do naukowych podstaw konserwacji mebli zabytkowych Janusz Krawczyk s. 57-61
Prace konserwatorskie na Zamku Średnim w Malborku Marian Paździor s. 62-67
Zamek w Gaillon - problemy konserwatorskie związane z jego adaptacją dla współczesności Małgorzata Wilczkiewicz s. 68-73
O destrukcji cmentarzy żydowskich w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym Krzysztof Domański s. 74-80
Secesja na Kierkowie Krzysztof Domański s. 80-86
Jeszcze o początkach bitumicznych pokryć dachowych w Królestwie Polskim Andrzej Majdowski s. 86-87
Marzenna Wakulińska (1951-1992) Jan Gromnicki Maria Woźniak s. 88-89
Prace konserwatorskie w woj. ciechanowskim w latach 1976-1980 Bożena Siemionko s. 90-98
Dwa jubileusze pracy zawodowej: 40-lecie prof. dr. Władysława Ślesińskiego i 30-lecie mgr. Marka Konopki. s. 99
    Zacytuj
  • Udostępnij
Konferencja i szkolenie służb konserwatorskich w Toruniu, 13-17.XII.1992 Antoni J. Koseski s. 99-100
Notatka konserwatorska dotycząca odsłonięcia tablicy na Ratuszu Pułtuskim w dniu 4 lipca 1992 r. Adam Senko s. 101
Konkurs na najlepsze prace studialne, naukowe i popularyzatorskie w zakresie ochrony zabytków i muzealnictwa. s. 102
Konkurs na najlepszego użytkownika obiektu zabytkowego - 1991 r. Elżbieta Stachurska s. 103-104
Ars Sacra et Restauratio Marta Michałowska Jerzy Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 105-106