Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Ochrona Zabytków
1999, Tom 52, Numer 4 (207)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zabytki na rynku nieruchomości Anna Pawlikowska-Piechotka s. 367-374
Inwentaryzacja zabytków w okresie dwudziestolecia międzywojennego Jakub Lewicki s. 375-390
Konserwacja polichromii i sztukaterii w pałacu w Konarzewie Krzysztof Powidzki s. 391-402
Dziedzictwo kultury : europejskie, narodowe czy własne? Jan Pruszyński s. 403-406
Rola edukacji w profilaktyce ochrony zabytków Marek Barański s. 407-413
Pomniki historii - nie wykorzystana szansa Marek Konopka s. 414-417
Pomniki historii jako kategoria prawna Jan Pruszyński s. 418-422
Dokumentacja konserwatorska Przedsiębiorstwa Państwowego Pracownie Konserwacji Zabytków : powstanie i stan zasobu, sytuacja aktualna Jan Gromnicki s. 423-427
Dwór Wettinów w Naroczycach na Dolnym Śląsku Karol Guttmejer s. 428-437
Jazłowieckie katakumby Krzysztof Maszewski s. 438-449
Niektóre problemy występujące przy konserwacji zabytkowych budynków na terenie cytadeli w Hue w Wietnamie Adam Krajewski Jerzy Ważny s. 450-459
Popularyzacja i edukacja w ochronie zabytków : Europejskie Dni Dziedzictwa Bogusław Szmygin s. 460-462
"Drewno archeologiczne - badania i konserwacja" : sympozjum, Biskupin-Wenecja, 22-24 czerwca 1999 r. Leszek Babiński s. 463-465
Feliks Kanclerz (1908-1969) : [nekrolog] Zdzisław Migurski s. 466-467
Wybrana bibliografia dotycząca zabytków barokowych Krzysztof Jodłowski Beata Marzęta s. 468-477