Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Ochrona Zabytków
2006, Tom 4, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Jacek Rulewicz s. 3-4
Późnoromański kościół p. w. Świętej Urszuli i Jedenastu Tysięcy Dziewic w Strońsku nad Wartą : interwencyjne badania architektoniczne w latach 2005-2006 Paweł Filipowicz Leszek Kajzer Zbigniew Lechowicz s. 5-22
Odbudowa i przebudowa Dobrzan : dzieło Davida Gilly'ego Alicja Biranowska-Kurtz s. 23-32
Autentyzm w sztuce współczesnej Monika Jadzińska s. 33-48
Żeliwne dekoracje w twórczości Romana Szewczykowskiego Małgorzata Białostocka s. 49-60
Zabytki na granicach państwowych : jak chronić je w warunkach wolnego rynku Mariusz Lange s. 61-64
Nowe przestępstwa w systemie karnoprawnej ochrony dziedzictwa kultury Kamil Zeidler s. 65-69
Winnice i domki winiarskie w krajobrazie kulturowym Zielonej Góry Krzysztof Garbacz Anna Jackiewicz s. 71-87
Jakub Chojnacki (1922-2006) : [nekrolog] Stefan Karol Kuczyński Henryk Samsonowicz Marian Sołtysiak s. 88-90
Wstępne badania nad zastosowaniem formaliny do fumigacji larw kołatka domowego Aleksandra Wójcik s. 91-96
Gmach Banku PKO w Poznaniu w 70 rocznicę powstania Adam Nadolny s. 97-102
Burzyć czy rekonstruować : "Die Schleifung : Zerstörung und Wiederaufbau historischen Bauten in Deutschland und Polen" (Wyburzanie : zniszczenie i odbudowa historycznych budowli w Niemczech i w Polsce) ; warsztaty, 11-12 stycznia 2002 r., Berlin Tomasz Markiewicz s. 103-109
Bohdan Rymaszewski, "Polska ochrona zabytków", Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005 : [recenzja] Maria Sarnik-Konieczna Bohdan Rymaszewski (aut. dzieła rec.) s. 110-114
Disegno-rysunek : u źródeł sztuki nowożytnej : materiały z sesji naukowej w Toruniu, 26-27 X 2000, pod red. Tadeusza J. Żuchowskiego, Sebastiana Dudzika, Seria " Sztuka i Kultura" 2, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2001 : [recenzja] Ewa Karolina Bugalska Sebastian Dudzik (aut. dzieła rec.) Tadeusz J. Żuchowski (aut. dzieła rec.) s. 114-119