Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Ochrona Zabytków
1972, Tom 25, Numer 1 (96)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W związku z pierwszym numerem dwudziestego piątego rocznika "Ochrony Zabytków" Władysław Ślesiński s. 3-4
O metodach ochrony i rewaloryzacji historycznych ośrodków miejskich Jan Zachwatowicz s. 5-6
Problemy rewaloryzacji zespołu zabudowy przy ulicy Kanoniczej Jerzy Kossowski s. 7-10
    Zacytuj
  • Udostępnij
Badania architektoniczne domów pierzei zachodniej ulicy Kanoniczej Andrzej Swaryczewski s. 11-16
Metoda i wyniki badań wystroju malarskiego budynków przy ulicy Kanoniczej Aleksandra Bogdanowska s. 17-22
Zagadnienia projektowe zespołu ulicy Kanoniczej w Krakowie Leszek Stachowski s. 23-25
Program badań historycznych i dokumentacji projektowej dla zespołu ulicy Kanoniczej. s. 26
Konserwacja kościoła de Fontaines w Neuchâtel Waldemar Łysiak s. 27-31
Zabytkowe spichlerze o kopulasto sklepionym zrębie : ziemia opolska Antoni Kuczyński s. 31-33
Problematyka naukowa, konserwatorska i ekspozycyjna ceglanej rotundy w Sieradzu Krzysztof Nowiński s. 33-37
Ochrona dawnych mostów drewnianych Michał Czapski s. 38-43
Krótka charakterystyka prac Oddziału Higieny i Konserwacji Książki w Państwowej Bibliotece Publicznej im. M. E. Sałtykowa-Szczedrina w Leningradzie J. P. Njuksza s. 43-46
    Zacytuj
  • Udostępnij
Międzynarodowe Sympozjum "Praha 1860-1960" Zdzisław Bieniecki s. 47-53
Rezolucja w sprawie ochrony zabytków kultury z XIX i XX wieku. s. 53-54
Studium Podyplomowe Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej Lech Krzyżanowski s. 55
Wystawa konserwatorska "Zabytkowa architektura i budownictwo przemysłowe Łodzi", listopad 1971 Lech Krzyżanowski s. 55-57
Bronisław Waldemar Schönborn (1909-1971) Jan Wojnarski s. 57-58
"Müemlékvédelem", R. XIX, 1970 : [recenzja] Alicja Mazurkiewicz s. 59-62