Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Ochrona Zabytków
1978, Tom 31, Numer 3 (122)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ustawa Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o ochronie i wykorzystaniu zabytków historii i kultury Kazimierz Malinowski s. 155-160
Gdański Ośrodek Ochrony Dóbr Kultury - geneza koncepcji, założenia programowe Hanna Domańska Zygmunt Kruszelnicki Ewa Wolska Jerzy Wolski Mirosław Zeidler s. 161-167
Pomiędzy urbanistyką a konserwacją : problemy miast średnich i małych Tadeusz Chrzanowski s. 168-175
Zastosowanie chromatografii bibułowej do identyfikacji spoiw olejnych w zabytkowych obiektach polichromowanych Grzegorz Jaworski Elżbieta Mirowska Maria Poksińska s. 175-181
Zdejmowanie przemalowań olejnych z obrazów temperowych i osadzanie na nowym podłożu Tadeusz Bilecki Jakub Kamykowski s. 182-190
Problemy organizacji nowych urzedów konserwatorskich : województwo słupskie Stanisław Szpilewski s. 190-193
Prace konserwatorskie na terenie województwa sieradzkiego w latach 1975-1977 Wiesław Sawicki s. 194-195
Rada Naukowo-Konserwatorska przy Dyrektorze Naczelnym PP Pracownie Konserwacji Zabytków Lech Krzyżanowski s. 195
Urbanistyka i sanacja miast - seminarium w Ingelheim Wojciech Kalinowski s. 196
Jubileuszowy program TV z cyklu "Ocalić od zapomnienia" Krzysztof Nowiński s. 196
Jubileusz prof. Jerzego Remera Krzysztof Nowiński s. 196-197
Otwarcie Parku Etnograficznego i Ogólnopolska Konferencja Parków Etnograficznych w Kolbuszowej Wojciech Jankowski s. 197-199
Spotkanie przedstawicieli Biur Dokumentacji Zabytków Jerzy Kalicki s. 199
ICOMOS. s. 199-200
"Monumenti di Bologna. Distruzioni e restauri", Alfredo Barbacci, Bologna 1977 : [recenzja] Marian Paździor Alfredo Barbacci (aut. dzieła rec.) s. 201-202
"Problemy zagrożonych reliktów urbanistycznych małych miast", Elżbieta Muszyńska, Warszawa 1977; "Rola i funkcja małych miast zabytkowych położonych poza aglomeracjami miejsko-przemysłowymi na przykładzie Golubia i Nieszawy", Lucyna Czyżniewska, Warszawa 1977 : [recenzja] Janusz Kubiak Lucyna Czyżniewska (aut. dzieła rec.) Elżbieta Muszyńska (aut. dzieła rec.) s. 203
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Denkmalpflege in der Deutschen Demokratische Republik", Z. 1, 2, 1975 : [recenzja] Lech Krzyżanowski s. 204-206
"Monumentum", T. XI-XII, 1975; T. XIII, 1976; T. XIV, 1976 : [recenzja] Aleksandra Żarynowa s. 206-210