Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Ochrona Zabytków
1973, Tom 26, Numer 1 (100)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Ochrona Zabytków" - sto zeszytów kwartalnika Jan Zachwatowicz s. 1
[Z okazji wydania]. s. 2
Udział Muzeum Narodowego w dziele ratowania Zamku Królewskiego w Warszawie Stanisław Lorentz s. 3-12
Odbudowa Zamku Królewskiego w Warszawie : prace Komisji Architektoniczno-Konserwatorskiej Obywatelskiego Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie Jan Zachwatowicz s. 13-20
Prace na Zamku Królewskim w dobie Księstwa Warszawskiego Waldemar Łysiak s. 21-28
Uwagi na temat programów ochrony konserwatorskiej zabytkowych zespołów miejskich Mirosław Przyłęcki s. 29-39
Przemiany funkcjonalno-przestrzenne ośrodków zabytkowych w strukturze miast Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego w latach 1961-1970 Mirosław Przyłęcki s. 39-46
Dawne godła polskich aptek i problem ich ochrony Wojciech Roeske s. 47-56
Fotogrametryczna rekonstrukcja Wieży Władysławowskiej Zamku Królewskiego w Warszawie Mieczysław Godlewski Teresa Kanclerz s. 57-62
Odkrycie malowideł ściennych w cerkwi "Spasa na Bieriestowie" w Kijowie Włodzimierz Babiuk Jurij Kolada s. 62-65
Polonica we Francji Stefan Kwilecki s. 65-68
Polsko-Egipski Zespół Konserwacji Zabytków Islamu Lech Krzyżanowski s. 69-70
[Redakcja "Ochrony Zabytków"]. s. 69
"Mikroklimat w muzeum" - konferencja, Rzeszów, 21 sierpnia 1972 Zofia Dziurawcowa s. 70-71
"Turystyka i zabytki techniki Kielecczyzny", sesja popularnonaukowa, Kielce 9 września 1972 Wojciech Kalinowski s. 71-72
"Początki zamków w Polsce" - konferencja naukowa Wrocław, 6-8 października 1972 Teresa Zarębska s. 72-74
Obrady ekspertów w Kazimierzu Dolnym n. Wisłą, 12-14 listopada 1972 Andrzej Jeleński s. 74-75
"Maltechnik, technische Mitteilungen für Malerei und Bildpflege", R. 74, 1968 : [recenzja] Władysław Szyszko s. 76-80
Problemy przebudowy staromiejskich zespołów mieszkaniowych Wojciech Kalinowski Tadeusz Rudkowski (aut. dzieła rec.) s. 80-82
    Zacytuj
  • Udostępnij