Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Ochrona Zabytków
1970, Tom 23, Numer 2 (89)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Badanie wpływu impregnacji Vinoflexem MP-400 na właściwości techniczne drewna wystroju rzeźbiarskiego wież pałacu w Wilanowie Jerzy Ważny s. 83-88
Badania technologiczne i konserwacja podobrazia drewnianego epitafium Wierzbięty z Branic Maria Niedzielska s. 89-96
Mikrograficzne badanie drewna z zabytków polskiego malarstwa i rzeźby XIII-XVI w. Janusz Lehmann s. 97-100
Częściowe usunięcie zniszczonego drewna rzeźby polichromowanej i zastąpienie go skorupą z tworzyw sztucznych Ireneusz Płuska s. 101-105
Badania możliwości zastosowania Antoxu do konserwacji zabytkowych obiektów polichromowanych Maria Roznerska s. 106-108
Uzupełenienie ubytków płótna w obrazie dwustronnie malowanym Lidia Ramza s. 108-115
Laminacja papierów czerpanych Krzysztof Płochocki s. 115-118
Okręgowa Pracownia Konserwatorska w Szydłowcu Norbert Szunke s. 119-122
Działalność ODZ w 1969 r. w zakresie dokumentacji i konserwacji zabytkowych organów i prospektów organowych w Polsce Bolesław Bielawski s. 122-124
Potrzeba ochrony i konserwacji zabytkowych organów Marian Dorawa s. 125-127
Czy brak rodzimych konserwatorów organów? Halina Polcyn s. 127-129
Odpowiedź na notatkę Haliny Polcyn Bolesław Bielawski s. 130
Otwarcie Okręgowej Pracowni Konserwatorskiej w Szydłowcu Lech Krzyżanowski s. 131-132
Sprawozdanie z posiedzenia Rady Ochrony Dóbr Kultury powiatu ustrzyckiego Ryszard Brykowski s. 133-135
Patronat społeczny ZZG Inco nad budownictwem ludowym Lech Krzyżanowski s. 135-138
Ogólnopolska Konferencja Konserwatorska Lech Krzyżanowski s. 138-141
Mostra del Restauro Architettonico in Toscana : omówienie wystawy Barbara Lenard s. 141-143
II Zgromadzenie Generalne Międzynarodowej Rady Zabytków i Miejsc Zabytkowych (ICOMOS) Olgierd Czerner s. 143-145
Informacje UNESCO Barbara Lenard s. 146-147
"Monumentum", T. I, 1967; T. II, 1968; T. III, 1969 : [recenzja] Barbara Lenard s. 148-153