Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Ochrona Zabytków
1960, Tom 13, Numer 1-4 (48-51)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Tysiąclecie Państwa Polskiego : z referatu Aleksandra Zawadzkiego Przewodniczącego Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu, wygłoszonego na sesji dnia 20 lutego 1960 r. Aleksander Zawadzki s. 1-2
O zakresie badań nad Polską najstarszą Aleksander Gieysztor s. 3-8
Zakroczym : studium rozwoju urbanistyki i architektury miasta Olgierd Puciata s. 9-28
Neogotycki zameczek w Opinogórze : zarys historii i odbudowa Jerzy Baranowski s. 29-43
Ochrona zabytków w Holandii E. van Niespen tot Sevenaer s. 44-46
Uwagi o urbanistyce dawnych miast biskupich na terenie obecnego województwa kieleckiego Paweł Morawski s. 47-52
Przyczynek do ikonografii zamku w Brzegu Jan Przała s. 53-59
Prostowanie spaczonych podobrazi drewnianych za pomocą zabiegów chemicznych i mechanicznych Rudolf Kozłowski s. 60-65
Nowa aparatura do konserwacji obrazów na drewnie i nowy rodzaj parkietu Rudolf Kozłowski s. 66-78
Krytyczne uwagi o badaniach dzieł sztuki Zbigniew Brochwicz s. 79-81
Wyniki badań archeologicznych w Wiślicy Z. Wartołowska s. 82-86
Z działalności Pracowni Atlasu Archeologicznego na polu inwentaryzacji grodzisk Mazowsza W. Szymański s. 86-89
Wyniki prac archeologicznych na zamku w Radzyniu Chełmińskim w 1957 r. G. Mikołajczyk s. 89-92
Obchody Tysiąclecia Państwa Polskiego. s. 92-94
Posiedzenia - konferencje - zjazdy. s. 94-97
Odkrycia i prace konserwatorskie. s. 97-98
Muzea. s. 97
Różne s. 99
[Dnia 20 sierpnia 1960 r.]. s. 99-100
Dr Kazimiera Kutrzebianka Maria Rychlewska s. 99
Przegląd piśmiennictwa polskiego z zakresu historii sztuki 1955-1957 M. Malanek A. M. Olszewski s. 100-114
Przegląd piśmiennictwa polskiego z zakresu konserwatorstwa za okres od 1957 do 1959 r. J. Lepiarczyk s. 114-128
Sprostowanie. s. 128