Tytuł Ochrona Zabytków
ISSN 0029-8247
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Ochrona Zabytków
1994, Tom 47, Numer 2 (185)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zabezpieczenie zachodniego skrzydła Zamku Średniego w Malborku Mariusz Mierzwiński s. 123-137
Problematyka prawna parków krajobrazowych na przykładzie Ślężańskiego Parku Krajobrazowego Konrad Nowacki s. 138-144
Dokumentacja prac konserwatorskich Józefa Piusa Dziekońskiego (1844-1927) w zakresie architektury sakralnej : w 150-lecie urodzin architekta Andrzej Majdowski s. 145-157
Polskie kościoły drewniane : straty wojenne - straty pokojowe : Wołyń i wieluńskie Ryszard Brykowski s. 158-167
Fasada pijarskiego gmachu Collegium Nobilium w Warszawie Ryszard Mączyński s. 168-184
Kaplica św. Anny na Zamku Wysokim w Malborku : zarys dziejów rekonstrukcji na przełomie XIX i XX w. Ryszard Rząd s. 185-196
Rzeźba i architektura parkowa amerykańskich pól bitewnych : historia, stan obecny i problemy konserwacji Tomasz Zwiech s. 197-201
    Zacytuj
  • Udostępnij
Pomnik Tadeusza Kościuszki w Waszyngtonie Wanda Puget s. 202-203
Konserwacja rzeźby z brązu eksponowanej na wolnym powietrzu : pomnik Tadeusza Kościuszki w Waszyngtonie Dennis R. Montagna s. 204-210
O znakach drogowych w Królestwie Polskim Andrzej Majdowski s. 211-214
"Sąd Ostateczny" - fresk z kaplicy rodziny von Restisów w farze wrocławskiej Jan Żelbromski s. 215-217
Cmentarz żydowski w Modrzejowie Krzysztof Domański s. 218-223
Wystawa brązów z warszawskiej firmy "Bracia Łopieńscy" w Muzeum Sztuki w Łodzi Bożena Wierzbicka s. 224-225
Piec we Dworze Artusa w Gdańsku Elżbieta Kilarska s. 226-228
"Zprávy Památkové Péče", r. 53 (1993) : [recenzja] Magdalena Gumkowska s. 229-235